Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση Super Market στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Ανακαίνιση της εξωτερικής όψης καταστήματος Super Market της αλυσίδας SMILE MARKETS, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. 
Οι επεμβάσεις αφορούσαν σε μικρής κλίμακας οικοδομικές επεμβάσεις, διαμορφώσεις και προσαρμογές στις λειτουργικές και εργονομικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου καταστήματος έκτασης 165 m2, το οποίο προσφέρει την ποικιλία προϊόντων ενός μεγάλου καταστήματος, σε ποσότητες προσαρμοσμένες στις καταναλωτικές απαιτήσεις ενός μικρότερου Super Market. 

  • Στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών:
  • Αντικαταστάθηκε ο ηλεκτρολογικός πίνακας με νέο σύγχρονο που πληρεί τις πιο αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
  • Κατανεμήθηκε ισομερώς η ηλεκτρική κατανάλωση στις τρείς φάσεις, ενώ με ηλεκτρονικές διατάξεις αποφεύγονται οι αιχμές φορτίου για μικρές χρονικές περιόδους.
  • Αντικαταστάθηκαν όλα τα εξωτερικά φωτιστικά σώματα του καταστήματος, με αποτέλεσμα η εξοικονόμηση ενέργειας από τον εξωτερικό φωτισμό του καταστήματος να ξεπεράσει το 86% της πριν την ανακαίνιση κατανάλωσης.
  • Μονώθηκαν οι εξωτερικοί τοίχοι του καταστήματος, ώστε να περιοριστούν οι θερμικές απώλειες.
  • Η λειτουργία του εξωτερικού φωτισμού ελέγχεται από φωτομετρικό διακόπτη σε σειρά με χρονοδιακόπτη, ενώ τα φωτιστικά σώματα που εγκαταστάθηκαν είναι προβολείς του τύπου COB Led Slim  νέας τεχνολογίας, μικρής ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Ο κλιματισμός ελέγχεται αυτόματα από αισθητήρια τοποθετημένα σε προσεκτικά επιλεγμένες θέσεις, ώστε η λειτουργία τους να δημιουργεί ευχάριστη θερμοκρασία στο εσωτερικό χωρίς υπερβολική κατανάλωση ρεύματος για υπέρμετρη και άσκοπη χρήση. Η εγκατάσταση του κλιματισμού ενισχύθηκε με μια αντλία θερμότητας ισχύος 24.000 BTU/h, της εταιρείας Mitsubishi.
  • Οι καλές μονώσεις του καταστήματος περιορίζουν τις θερμικές απώλειες, μειώνοντας σημαντικά την ενεργειακή απαίτηση του κλιματισμού.
  • Αεροκουρτίνα που τοποθετήθηκε στην είσοδο/έξοδο του καταστήματος εμποδίζει τη διαφυγή κλιματισμένου αέρα προς το εξωτερικό περιβάλλον.
  • Ρυθμίστηκε η λειτουργία των ψυκτικών μηχανημάτων των ψυγείων, ώστε να αποφεύγονται οι συχνές εκκινήσεις ενώ συγχρονίστηκε η βηματική λειτουργία των κινητήρων με την απαίτηση ψυκτικού φορτίου, ώστε να μειωθεί η άεργος ισχύς της εγκατάστασης.

Η συνολική ενεργειακή εξοικονόμηση του καταστήματος έφτασε το 47%, με αντίστοιχη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης, για την κατανάλωση ενέργειας. 

Κατηγορία: