Χρηματοδότηση και διαχείριση

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα της χρηματοδότησης και/ή της διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων ή την παραγωγή ή εφαρμογή καινοτόμων προϊόντων, σχεδίων ή δράσεων.
Είμαστε πρόθυμοι να αξιολογήσουμε επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό ή βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας ή την εφαρμογή καινοτόμων προϊόντων και δράσεων, που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
Κύριος τομέας ενδιαφέροντος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε μορφή, είτε αυτή χρησιμοποιείται για οικιακές ανάγκες είτε καλύπτει τη λειτουργία βιοτεχνιών, βιομηχανιών, ξενοδοχείων ή μεγάλων καταστημάτων.

Είμαστε πρόθυμοι να εκτιμήσουμε μαζί την πρότασή σας και αφού την αξιολογήσουμε, θα είναι χαρά μας να ερευνήσουμε τη δυνατότητα συνεργασίας μας.