Βιοκλιματικές (Ενεργειακές) Κατοικίες

Η εταιρεία QATENERGY και η έμπειρη ομάδα Μηχανικών που τη στελεχώνει, αναγνωρίζοντας την αλόγιστη ανάλωση των ενεργειακών πόρων του πλανήτη, στράφηκε μελετητικά και κατασκευαστικά στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), σε όλες τις κατασκευές που αναλαμβάνει.
Σημαντικός τομέας της δραστηριότητας της εταιρείας αφορά στην κατασκευή νέων κτηρίων, ανεξαρτήτως είδους και χρήσης, π.χ. βιομηχανοστασίων, μεταλλικών κτηρίων, κτηρίων γραφείων ή σε ανακατασκευές και ανακαινίσεις υφιστάμενων κτηρίων. Συχνή στην εταιρεία μας είναι η ανάθεση της μελέτης και κατασκευής νέων κατοικιών. Σε όλες τις κατοικίες που μελετούμε και κατασκευάζουμε κύριος άξονας σχεδιασμού είναι τα βιοκλιματικά κριτήρια. Λαμβάνουμε υπόψη το κλίμα κάθε περιοχής, αξιοποιούμε πλήρως τις διαθέσιμες περιβαλλοντικές συνθήκες, την ηλιοφάνεια, το αιολικό δυναμικό, τα υπεδάφια νερά, το έδαφος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικοπέδου και εξασφαλίζουμε στην κατοικία όλες εκείνες τις εσωτερικές συνθήκες (θέρμανσης, ψύξης, αερισμού) ώστε με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, να επιτυγχάνεται το βέλτιστο για τους χρήστες επίπεδο άνεσης και διαβίωσης. 
Σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε ενεργειακό δυναμικό, γεγονός που μας βοηθά ως Μηχανικούς να σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε βιοκλιματικές κατοικίες, μικρής ενεργειακής κατανάλωσης, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα σε παράγοντες όπως:

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός. 
Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της κατοικίας δεν περιορίζεται πια μόνο σε κανόνες γενικής αισθητικής, τάσεων μόδας ή τοπικών πολεοδομικών περιορισμών. Η διαμόρφωση του «στερεού» του κτηρίου, οι στεγάσεις βεραντών και ημιυπαιθρίων, τα ανοίγματα, ο σχεδιασμός αιθρίων, τα υαλοστάσια και κυρίως ο προσανατολισμός της στέγης της κατοικίας, υπακούουν σε κανόνες βιοκλιματικού σχεδιασμού, με στόχο τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Το μικρότερο λειτουργικό κόστος της χρήσης της κατοικίας, δεν έχει σημασία μόνο για τα οικονομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη. 
Το μικρό ενεργειακό αποτύπωμα μιας κατοικίας, συντελεί σημαντικά στον περιορισμό και την ορθολογική χρήση των ενεργειακών δυναμικών του πλανήτη, καθώς και στον περιορισμό των ατμοσφαιρικών ρύπων και κυρίως του CO2.

Θερμομόνωση κτηρίου. 
Εφαρμόζουμε τεχνικές και σύγχρονα υλικά για την αποτελεσματική θερμική προστασία του κελύφους της κατοικίας. Σχεδιάζουμε τη θερμομόνωση του κτηρίου εξωτερικά και εσωτερικά έτσι, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες. Η σωστή και πλήρης μόνωση του κτηρίου δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση.
Σχεδιάζουμε το εσωτερικό των κατοικιών και κατασκευάζουμε τα χωρίσματα χρησιμοποιώντας δομικά υλικά με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα, ώστε να αποταμιεύουμε την ενέργεια που αποκομίζουμε από την ηλιακή αξιοποίηση.

Σκίαση και μικροκλίμα. 
Ο προσανατολισμός του οικοπέδου έχει πολύ μεγάλη σημασία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της κατοικίας. Στεγάσεις βεραντών, σκιάσεις και προσανατολισμός ανοιγμάτων, παθητικός φωτισμός του κτηρίου, σχεδιάζονται έτσι, ώστε η ηλιακή ακτινοβολία να μη φορτίζει θερμικά το κτήριο. Φυτεύσεις σε κατάλληλα σημεία στον περιβάλλοντα χώρο σκιάζουν επιλεκτικά Ανατολικές, Νότιες και Δυτικές πλευρές του κτιρίου, ενώ συντελούν πολύ στο μικροκλίμα της κατοικίας.

Ηλιακή αξιοποίηση. 
Ο σχεδιασμός της κατοικίας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την αξιοποίηση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η χωροθέτηση ηλιακών συλλεκτών, τόσων σε πλήθος, ώστε να καλύπτεται η απαίτηση ζεστού νερού χρήσης και η επικουρία του ήλιου στη θέρμανση της κατοικίας. 
Για το λόγο αυτό προβλέπεται η αποθήκευση ζεστού νερού που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες, σε κατάλληλα διαστασιολογημένα δοχεία αδρανείας, για να χρησιμοποιηθεί ετεροχρονισμένα, για τις ανάγκες θέρμανσης της κατοικίας. 
Προβλέπεται επίσης η αποθήκευση-αποταμίευση θερμότητας σε δομικά στοιχεία της κατοικίας, ώστε να μειώνεται η ανάγκη χρήσης καυσίμων για τη θέρμανσή της.

Κλιματισμός & αερισμός 
Ο αερισμός της κατοικίας μελετάται, ώστε να επιτυγχάνεται εύκολα και γρήγορα είτε μέσω των ανοιγμάτων ή με τεχνητό αερισμό, ώστε να συντελείται η νυχτερινή απομάκρυνση της όποιας ποσότητας  θερμού αέρα εγκλωβίζεται μέσα στην κατοικία το καλοκαίρι. 
Προβλέπεται η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων, κυρίως στη Νότια πλευρά, σε όποια ανοίγματα  είναι απαραίτητο, ώστε να αποφεύγεται ο ανεπιθύμητος ηλιασμός, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Ηλιακοί συλλέκτες συντελούν στη θέρμανση της κατοικίας εξοικονομώντας ένα σοβαρό ποσοστό από την απαιτούμενη ενέργεια. Η συνολική εξοικονόμηση στη θέρμανση εξαρτάται από την ηλιοφάνεια της περιοχής και το πλήθος των εγκατεστημένων συλλεκτών. 
Η θέρμανση της κατοικίας, όταν η ηλιοφάνεια δεν είναι επαρκής, επιτυγχάνεται είτε από αντλία θερμότητας, είτε από λέβητα συμπύκνωσης, αερίου αν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου ή πετρελαίου αν δεν υπάρχει φυσικό αέριο. 
Προτιμάται κατά κανόνα η χρήση αντλίας θερμότητας, αερόψυκτης ή γεωθερμικής, η οποία εξασφαλίζει και την ψύξη της κατοικίας το καλοκαίρι, και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανάλογα με τον τύπο της αντλίας θερμότητας. Η παραγωγή ζεστού νερού θέρμανσης και χρήσης από την αντλία θερμότητας είναι η λιγότερο ενεργοβόρα από κάθε άλλο σύστημα παραγωγής ζεστού ή κρύου νερού. 
Θέρμανση του νερού πισίνας προβλέπουμε να γίνεται από αντλία θερμότητας με σοβαρό ποσοστό ηλιακής επικουρίας.

Φωτισμός 
Ο φωτισμός του εσωτερικού της κατοικίας σχεδιάζεται να είναι κατά το δυνατό επαρκής για τις ανάγκες της κατοικίας μέσω δομικών ανοιγμάτων, φωταγωγών ή αιθρίων, ώστε να μην είναι απαραίτητη η χρήση τεχνητού φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο εσωτερικός τεχνητός φωτισμός σχεδιάζεται έτσι, ώστε να είναι επαρκής αλλά όχι πλεονάζων, ενώ σε όλους τους λαμπτήρες των φωτιστικών χρησιμοποιείται τεχνολογία led.
Ο εξωτερικός φωτισμός της κατοικίας, με φωτιστικά ανάδειξης κτηρίου, με προβολείς, με φωτιστικά κήπου ή/και (αν υπάρχουν) με φωτιστικά πισίνας, γίνεται με χρήση τεχνολογίας led, ενώ η ενεργοποίηση και απενεργοποίησή τους γίνεται αυτόματα, μέσω ηλεκτρονικών ελεγκτών, ανάλογα με το επίπεδο φωτεινότητας και την επιθυμία του ιδιοκτήτη.

Κουφώματα 
Η κάλυψη των ανοιγμάτων της κατοικίας γίνεται με κουφώματα διαφόρων τύπων, αναλόγως των αρχιτεκτονικών περιορισμών, και με υαλοπίνακες ενεργειακού τύπου με τεχνικά χαρακτηριστικά τέτοια, που εξασφαλίζουν τη μέγιστη ενεργειακή εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κουφώματα παίζουν εξαιρετικά μεγάλο ρόλο στον ενεργειακό ισολογισμό μιας οποιασδήποτε κτηριακής κατασκευής και κυρίως των κατοικιών, αφού η χρήση τους είναι αδιάλλειπτη, μέρα και νύχτα, γι'αυτό  πρέπει να κατασκευάζονται με αυστηρές προδιαγραφές και να επιλέγονται με σοβαρά τεχνικοοικονομικά κριτήρια. Η μεγάλη τους επιφάνεια, σε μια κατοικία αποτελεί πεδίο μελετητικού πονοκεφάλου για την αντιμετώπιση του φυσικού φαινομένου της θερμικής συναλλαγής του εξωτερικού περιβάλλοντος και του εσωτερικού της κατοικίας, δια μέσου του κουφώματος. 
Η σωστή επιλογή του profil του κουφώματος και το είδος του  ενεργειακού τζαμιού που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε κατοικία επιλέγονται με προσοχή από την εταιρεία μας με στόχο την τήρηση της χρυσής τομής, για κάθε κατασκευή, μεταξύ της ελαχιστοποίησης της δαπάνης προμήθειας των κουφωμάτων και της μεγιστοποίησης του οφέλους από την ενεργειακή εξοικονόμηση που επιτυγχάνει ένα κούφωμα υψηλής ποιότητας και μικρής θερμοδιαπερατότητας, κατασκευασμένο με καλό θερμομονωτικό profil και καλό ενεργειακό τζάμι. 
Η συνολική θερμική απώλεια από τα κουφώματα μεταβάλλεται πολύ ανάλογα με τον τύπο του κουφώματος που θα επιλέξουμε, ενώ οι σύγχρονοι υαλοπίνακες συντελούν στη σημαντική μείωση της θερμικής συναλλαγής μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού μέρους της κατοικίας.

Ηλεκτροπαραγωγά συστήματα 
Αν σε μια κατοικία υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγών συστημάτων αυτόνομων ή συζευγμένων με το δίκτυο πόλης (για net metering), τότε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώνει την ετήσια δαπάνη της καταναλισκόμενης ενέργειας, που παρέχεται από το δίκτυο, για τη χρήση της κατοικίας. 

Ο καθένας από τους παραπάνω τομείς συντελεί σε κάποιο ποσοστό στην ενεργειακή εικόνα μιας κατοικίας. Αντικείμενο του ενημερωμένου Μηχανικού είναι να σχεδιάσει μια κατοικία με γνώμονα όλους τους παραπάνω βιοκλιματικούς παράγοντες, ενώ η ποσοστιαία συμμετοχή καθενός από αυτούς στο τελικό αποτέλεσμα της ενεργειακής εξοικονόμησης, θα πρέπει να ισορροπεί ιδανικά με το κόστος της κατασκευής, ώστε η ενεργειακά ωφέλιμη κατασκευή να έχει και σύντομη οικονομική απόσβεση, ανάλογα με τις δυνατότητες του ιδιοκτήτη. 

Στην Ελλάδα μια βιοκλιματική κατοικία μπορεί να είναι 35% μέχρι 45% οικονομικότερη στη χρήση της από μια κατασκευή με τους κλασσικούς τρόπους δόμησης. Αν η κατοικία διαθέτει και σύστημα ηλεκτροπαραγωγής αυτόνομο ή συζευγμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης (για net metering), τότε το τίμημα της ηλεκτρικής ενέργειας που θα καταβάλλει ο χρήστης ανά ετήσια περίοδο, μειώνεται σημαντικά και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να μηδενιστεί. 
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή κάθε κατοικίας αποτελεί για την εταιρεία μας μια ακόμη  τεχνική και επιστημονική πρόκληση. 
Ενημερωνόμαστε για τα νέα δομικά υλικά και τον προσφερόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό που συνεχώς αναβαθμίζεται.  
Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε για λογαριασμό σας και ανάλογα με τις ανάγκες σας τη νέα σας κατοικία. 
Αναλόγως του μεγέθους της κατοικίας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ηλεκτρονικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου (BMS) των επιμέρους μηχανολογικών συστημάτων της κατοικίας σας. Σύστημα εξαερισμού, κλιματισμός, θέρμανση, παραγωγή νερού χρήσης και θέρμανσης με ηλιακή υποβοήθηση, σκιάδια, ρολλά κουφωμάτων, συστήματα ασφαλείας και επιτήρησης και λειτουργία πισίνας ελέγχονται ηλεκτρονικά και λειτουργούν με τον πιο ωφέλιμο ενεργειακά τρόπο, εξασφαλίζοντας για λογαριασμό σας, όχι μόνο ποιοτική και οικονομική αλλά και ασφαλή λειτουργία των μηχανολογικών συστημάτων της κατοικίας σας.
Για κάθε διαφοροποίηση της λειτουργίας των συστημάτων από τον αρχικό προγραμματισμό ή για όποια βλάβη τους, ενημερώνεστε έστω και αν είστε μακρυά από την κατοικία, ενώ η αυτόματη λειτουργία εγγυάται ότι στο χρόνο που επιθυμείτε να βρίσκεστε στη κατοικία σας η έγκαιρη λειτουργία των συστημάτων θα εξασφαλίζει τις συνθήκες που έχετε επιλέξει.

Λόγω της μεγάλης κατασκευαστικής μας εμπειρίας, σε Ελλάδα και εξωτερικό, προσδιορίζουμε με μεγάλη ακρίβεια και δεσμευόμαστε γι'αυτό, ότι η κατοικία σας θα έχει πραγματικό προϋπολογισμό κόστους υλοποίησης, ο οποίος δε θα εκτραπεί από τα προβλεπόμενα, καθιστώντας την ολοκλήρωση της  κατασκευής της κατοικίας επισφαλή.