Ξενοδοχείων και ξενώνων

Η χώρα μας διαθέτει σε όλη την επικράτεια, ηπειρωτική και νησιωτική, ορεινή και παραθαλάσσια, τεράστιο κτηριακό δυναμικό που χρησιμοποιείται ως τουριστικά καταλύματα.
Πολλά από τα κτήρια αυτά, με ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών, διαθέτουν εξοπλισμό που θεωρείται ήδη παλαιωμένος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εκπληκτική συνεισφορά των ηλεκτρονικών στον αυτόματο έλεγχο εγκαταστάσεων, με πολύ μικρό κόστος εγκατάστασης, δημιουργεί σήμερα επιλογές εξοπλισμού και τρόπους χρήσης του εξοπλισμού αυτού, με λειτουργικό κόστος έως και 50% μικρότερο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης 10ετίας για ένα ξενοδοχείο 400-500 κλινών!

Η εταιρεία QATENERGY μελετά για λογαριασμό σας όλα τα δομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου σας και αφού εκτιμήσει ποσοτικά και ποιοτικά τις παραμέτρους που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας του, σας προτείνει τις λύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε το κτήριο να αναβαθμιστεί ενεργειακά και να μειωθεί η απαιτούμενη δαπάνη για την ενέργεια που απαιτεί η χρήση του.

Για κάθε κτήριο, προκειμένου να το αναβαθμίσουμε ενεργειακά, λαμβάνουμε υπόψη:

 • τον προσανατολισμό του κτηρίου,
 • τη θερμομόνωση του κτηρίου και τη μόνωση της ταράτσας,
 • τα ανοίγματά του, τα υαλοπετάσματα και τα στέγαστρα των αιθρίων,
 • τις ανάγκες φωτισμού και τον τρόπο που το κτήριο φωτίζεται,
 • τη χρήση του και τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης του,
 • τις σκιάσεις του κτηρίου σε Δύση και Ανατολή,
 • τον τρόπο σκίασης των ανοιγμάτων του Νότου,
 • τη φύτευση του περιβάλλοντα χώρου,
 • τον υπάρχοντα εξοπλισμό ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού ή αερισμού, 
 • τον τρόπο θέρμανσης του νερού των πισίνων, καθώς και τον εξοπλισμό λειτουργίας των πισίνων,
 • τον τρόπο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, 
 • την έκταση του περιβάλλοντος χώρου και την πιθανή ύπαρξη υπεδάφιων υδάτων, 
 • τον τρόπο λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, τον τύπο εξοπλισμού του και τη διάθεση του νερού που παράγεται, 
 • το αιολικό δυναμικό της περιοχής, 
 • την ηλιοφάνεια της περιοχής, 
 • την ημερήσια καμπύλη ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις δυσμενέστερες ημέρες λειτουργίας του κτηρίου,
 • τις κορυφώσεις της ενεργειακής απαίτησης της εγκατάστασης και τον ποιοτικό προσδιορισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας,
 • τις απαιτήσεις της χρήσης σε ζεστό και κρύο νερό, πεπιεσμένο αέρα, καθαρό νερό, ατμό, 
 • τον αερισμό και τον κλιματισμό των χώρων συνάθροισης ατόμων,  
 • τον κλιματισμό των δωματίων και τον τρόπο ελέγχου του,
 • το φωτισμό των δωματίων και τον τρόπο ελέγχου του,
 • τον αερισμό και τον κλιματισμό των χώρων παρασκευαστηρίων και κουζίνας,
 • τις ηλεκτρικές καταναλώσεις και τον τύπο του εξοπλισμού διακίνησης ζεστού και κρύου νερού για θέρμανση και ψύξη, 
 • τους ηλεκτρικούς πίνακες ισχύος και τα πεδία μέσης τάσης, αν υπάρχουν,
 • τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του δικτύου παροχής ισχύος.

Ανάλογα με το μέγεθος, τη θέση και τη διάρκεια χρήσης του κτηρίου ανά έτος, τα οικονομικά δεδομένα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που ισχύουν για κάθε κτήριο, η εταιρεία μας προτείνει τα καταλληλότερα μέτρα και παρεμβάσεις που θα ήταν απαραίτητα, προκειμένου να περιοριστεί κατά το μέγιστο δυνατό τόσο η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας όσο και η χρήση υγρών ή στερεών καυσίμων, να περιοριστεί το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης και να μειωθεί στο ελάχιστο η περιβαλλοντική επιβάρυνση.