Αυτόνομα Ηλεκτροπαραγωγά Συστήματα

Η εταιρεία QATENERGY αναλαμβάνει, για λογαριασμό σας, τη μελέτη και εγκατάσταση αυτόνομων ηλεκτροπαραγωγών συστημάτων, για την κάλυψη των αναγκών σας σε ηλεκτρικό ρεύμα, μονοφασικό ή τριφασικό.
Τα αυτόνομα ηλεκτροπαραγωγά συστήματα είναι διατάξεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες μέσω των φωτοβολταϊκών παράγουν ρεύμα, το οποίο παρέχεται στην κατανάλωση του κτιρίου, και όσο περισσεύει αποθηκεύεται σε συσσωρευτές για να χρησιμοποιηθεί βραδινές ώρες, ή σε ημέρες συνεφιάς. Οι μπαταρίες προσφέρουν στην εγκατάσταση ρεύμα, ενώ ειδικός εξοπλισμός τις προστετεύει από πλήρη εκφόρτιση. Ένα πλήρες αυτόνομο σύστημα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με εφεδρική πηγή ρεύματος, ακόμη και με τη ΔΕΗ, ώστε σε πολύ δυσμενείς συνθήκες ηλιοφάνειας, να φορτίζονται οι μπαταρίες με εναλλακτικό τρόπο.

Τα αυτόνομα συστήματα καλύπτουν ανάγκες ηλεκτροδότησης σε περιπτώσεις όπου:

 • Είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δαπανηρή η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ λόγω απόστασης του κτιρίου από το δίκτυο καλωδίων (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, κ.ά.).
 • Η καταναλισκόμενη ενέργεια από το δίκτυο της ΔΕΗ είναι μικρή, οπότε η μόνιμη σύνδεση με το εθνικό δίκτυο είναι ασύμφορη, αφού η σύνδεση με το δίκτυο σημαίνει και επιβαρύνσεις σε πάγια έξοδα δημοτικών φόρων, τελών, κλπ.
 • Οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο καταστροφής προϊόντων ή εξοπλισμού μιας εγκατάστασης.
 • Δεν υπάρχει δίκτυο της ΔΕΗ, π.χ. μικρά νησιά της ακριτικής Ελλάδας με λίγους κατοίκους και παραθεριστικές κατοικίες.

Το μέγεθος του αυτόνομου συστήματος διαστασιολογείται από το εξειδικευμένο τμήμα της εταιρείας μας με γνώμονα:

 • τις καταναλώσεις της εγκατάστασης,
 • τη γεωγραφική θέση του κτιρίου και τη μέση ηλιοφάνεια της περιοχής,
 • την κρισιμότητα μιας διακοπής ρεύματος για την εγκατάσταση,
 • τα οικονομικά δεδομένα του χρήστη.

Ένα  αυτόνομο σύστημα ηλεκτροδότησης περιλαμβάνει:

 • τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και τα πλαίσια στήριξης επί εδάφους, κεραμοσκεπής ή ταράτσας,
 • τους ρυθμιστές φόρτισης,
 • τον αντιστροφέα τάσης (inverter),
 • τους συσσωρευτές (μπαταρίες) και τα όργανα μέτρησης χωρητικότητας συσσωρευτών,
 • την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τον ηλεκτρικό πίνακα και τον εξοπλισμό προστασίας,
 • την προαιρετική εναλλακτική πηγή παροχής ρεύματος (γεννήτρια υγρών καυσίμων, ΔΕΗ ή ανεμογεννήτρια για περιοχές με ισχυρό αιολικό δυναμικό).

Οι συχνότερες εφαρμογές αυτόνομων ηλεκτροπαραγωγών συστημάτων αφορούν σε:

 • Παραθεριστικές κατοικίες,
 • Απομακρυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες και αγροικίες,
 • Κατασκηνώσεις σε μικρά νησιά,
 • Φάρους ναυτιλίας,
 • Σκάφη αναψυχής,
 • Τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς,
 • Αυτοφερόμενες κατοικίες, καντίνες και μικρές μονάδες εστίασης,
 • ​Μικρά αγροτικά αντλιοστάσια.

Τα αυτόνομα ηλεκτροπαραγωγά συστήματα συναντώνται όλο και συχνότερα σε εγκαταστάσεις, ενώ η χρήση τους παρουσιάζει πλεονεκτήματα όπως:

 • Δεν εκλύουν καυσαέρια ή άλλους ρύπους και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
 • Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και δεν χρειάζονται επίβλεψη ή ειδικές γνώσεις για τη λειτουργία τους.
 • Προσφέρουν υψηλή, αφορολόγητη και προϋπολογισμένη απόδοση και απόσβεση.
 • Η λειτουργία τους δεν απαιτεί χρήση στερεών ή υγρών καυσίμων, ούτε αποθηκευτικά μέσα.
 • Αυξήσεις των τιμών ρεύματος από τη ΔΕΗ, δεν επηρεάζει το λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης.
 • ​Έχουν αθόρυβη λειτουργία.

Η εταιρία QATENERGY σας προσφέρει:

 • Δωρεάν αυτοψία και έλεγχο της εγκατάστασης που σας ενδιαφέρει.
 • Τεχνική και οικονομική μελέτη της προς υλοποίηση επένδυσης.
 • Σύνταξη και υποστήριξη του πελάτη για την υποβολή του φακέλου προς τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΕΗ, Πολεοδομία αν είναι απαραίτητο).
 • Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης, για χρήση σε πιστωτικά καταστήματα.
 • Επίβλεψη του έργου μέχρι την πλήρη υλοποίησή του και τη θέση του σε λειτουργία.
 • Ποιοτική και επιμελημένη εγκατάσταση, με διετή εγγύηση εξοπλισμού και υπηρεσιών και επέκταση της εγγύησης με υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.
 • Απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση της ποιοτικής λειτουργίας της εγκατάστασης και έγγραφη ενημέρωσή σας για την πιθανή αστοχία ή βλάβη της εγκατάστασης.
 • Προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη της εγκατάστασης από φθορές εξαιτίας δολιοφθορών, κακόβουλων ενεργειών ή καιρικών συνθηκών.

Η εταιρεία μας εγγυάται τη χρήση πολύ καλής ποιότητας, πιστοποιημένου εξοπλισμού, σε ανταγωνιστικές τιμές που εξασφαλίζουν την υψηλή απόδοση των προσφερόμενων αυτόνομων ή υβριδικών ηλεκτροπαραγωγών συστημάτων.
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού υπαγορεύται από τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και για το λόγο αυτό η εγγύηση που προσφέρουμε μπορεί να είναι πολυετής, ενώ η λειτουργία της εγκατάστασης και η απόδοσή της διατηρείται στα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας.