Super Markets

Τα Super Markets αποτελούν ένα χώρο, όπου ο ανταγωνισμός των εταιρειών είναι πολύ υψηλός και το όποιο ποσοστό εξοικονόμησης δαπάνης σε κάποιο τομέα, μεταφράζεται σε υψηλά απόλυτα ποσά ωφέλειας. Κατά συνέπεια το όφελος μιας εταιρείας σε ενεργειακή δαπάνη, μπορεί να μετατραπεί σε χαμηλότερες τιμές πώλησης προϊόντων, που σημαίνει ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Με δεδομένο ότι το πλήθος των καταστημάτων κάθε επιχείρησης είναι κατά κανόνα μεγάλο, εφαρμογή μεθόδων ενεργειακής εξοικονόμησης σε όλα τα καταστήματα, οδηγεί σε σοβαρό εξοικονομούμενο ποσό, το οποίο μεταφράζεται σε αποφυγή έκλυσης χιλιάδων τόνων CO2 στο περιβάλλον ετησίως.
Η εταιρεία μας, με τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει σε όλο το εύρος των ηλεκτρομηχανολογικών αντικειμένων, έχει να παρουσιάσει σοβαρές προτάσεις στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης στη λειτουργία των super markets.
​Αναλαμβάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων super markets ή το σχεδιασμό και την κατασκευή νέων, περιλαμβανομένων των κτηριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία μας, είτε για το σχεδιασμό ή για την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, δίνει προσοχή και σημασία σε όλους τους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν ενεργειακά τη λειτουργία του κτηρίου. Στα υπάρχοντα super markets, αποτυπώνουμε την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας και το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού, μελετούμε ποσοτικά και ποιοτικά τις παραμέτρους που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας και προτείνουμε τις λύσεις που πρέπει να υιοθετηθούν, ώστε το κτήριο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αναβαθμιστεί ενεργειακά και να μειωθεί η απαιτούμενη δαπάνη για την ενέργεια που απαιτεί η χρήση του. Οι παράγοντες που εστιάζουμε είναι:

 • Ο προσανατολισμός του κτηρίου
  Όλα τα ανοίγματα του κτηρίου που δέχονται ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να διαθέτουν εξωτερικά σκιάδια ή άλλα μέσα, που να αποτρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία από το να εισέρχεται σε εσωτερικούς χώρους, όταν δεν είναι επιθυμητή (καλοκαίρι). 
 • Η θερμομόνωση της ταράτσας
  πρέπει απαραίτητα να καλύπτει τις πιο αυστηρές προδιαγραφές μόνωσης, ώστε να αποτρέπεται η θερμική αγωγή προς και από το εσωτερικό του κτηρίου.
 • Τα ανοίγματα του κτηρίου
  πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με κουφώματα θερμομονωτικά με προφίλ μη θερμοδιαπερατά και με ενεργειακά, διπλά τζάμια.
 • Τα υαλοπετάσματα
  πρέπει να είναι ενεργειακά ή σε περίπτωση που το κόστος αντικατάστασης των υφιστάμενων δεν είναι μικρό, να τοποθετούνται μεμβράνες περιορισμού της υπέρυθρης ακτινοβολίας.
 • Τα στέγαστρα των αιθρίων
  πρέπει να διαθέτουν κάλυψη τέτοια, ώστε να επιτρέπεται η διέλευση του φωτός στο εσωτερικό, αλλά όχι η θερμική ηλιακή ακτινοβολία.
 • Ο τεχνητός εσωτερικός φωτισμός
  των χώρων του super market πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led, με αυτόματο έλεγχο δύο συνήθως σταδίων ανάλογα με το ποσοστό φυσικού φωτισμού που διαθέτει ο κάθε χώρος. Ο έλεγχος του φωτισμού στους βοηθητικούς χώρους πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε ηλεκτρονικά, ώστε η ενεργοποίησή του να γίνεται μόνο όταν ο φυσικός φωτισμός είναι ανεπαρκής και ο χώρος χρησιμοποιείται από χρήστες.
  Στους κεντρικούς χώρους έκθεσης προϊόντων η επιλογή φωτιστικών σωμάτων, πρέπει να γίνεται μελετημένα, διότι εξαιτίας του μεγάλου πλήθους, η όποια ενεργειακή εξοικονόμηση σ' ένα φωτιστικό μεταφράζεται για το σύνολο των εγκατεστημένων, σε μεγάλο οικονομικό ετήσιο όφελος. 
 • Ο τεχνητός εξωτερικός φωτισμός του κτηρίου
  πρέπει απαραίτητα να ελέγχεται ηλεκτρονικά με φωτομετρικές διατάξεις και χρονοδιακόπτες, ώστε να μην παραμένει αναμμένος, όταν δεν είναι απαραίτητο. Προτείνουμε φωτιστικά σώματα ανοιχτού χώρου του τύπου COB Led Street Light 1X80Watt ή για περισσότερο φωτισμό ή μεγάλο ύψος τοποθέτησης, τα COB Led Street Light 2X60Watt.
 • Διαφημιστικές πινακίδες και προβολείς
  θα πρέπει να ελέγχονται με φωτομετρικές διατάξεις σε σειρά με χρονοδιακόπτες. Προβολείς που χρησιμοποιούνται για φωτεινή ανάδειξη του κτηρίου θα πρέπει να είναι απαραίτητα τεχνολογίας led και προτείνουμε ενδεικτικά το τύπο COB Led Slim, που αποτελεί αξιόπιστη λύση, με εξαιρετικής ποιότητας φωτισμό, ειδικά στα 4000Κ.
 • Ο εξοπλισμός θέρμανσης και ψύξης του κτηρίου
  πρέπει απαραίτητα να ελέγχεται από κεντρικό αυτόματο σύστημα ελέγχου (BMS), το οποίο προσδιορίζει με ακρίβεια τη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού θέρμανσης του κτηρίου, με σύστημα αντιστάθμισης. Ο εξοπλισμός κλιματισμού θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλού βαθμού απόδοσης, και μεγάλης αξιοπιστίας. Η αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού προτείνεται ανεπιφύλακτα, αφού η μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση των σύγχρονων μαχανημάτων οδηγεί σε γρήγορη απόσβεση. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση αντλιών θερμότητας διαφορετικής ισχύος, με αυτόματη ενεργοποίησή τους, ανάλογα με το απαιτούμενο φορτίο.
  Ο εξοπλισμός παραγωγής θερμού και κρύου νερού για τον κλιματισμό του κτηρίου, πρέπει να συνεργεί με γεωθερμικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό αποθήκευσης ενέργειας σε δοχεία αδρανείας και αν υπάρχουν κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, με εναλλάκτες ανάκτησης. Τα μηχανήματα ψύξης πρέπει να είναι ελεγχόμενης απόδοσης, ώστε να παράγουν μόνο το απαιτούμενο φορτίο ψύξης, ενώ η διαστασιολόγησή τους αποτελεί πολύ κρίσιμο παράγοντα για τη μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση.
  Σε μεγαλύτερα κτήρια που στεγάζουν μεγάλες υπεραγορές συνιστούμε εξοπλισμό συμπαραγωγής ή μονάδες με ανάκτηση θερμότητας
 • Η μόνωση των δικτύων κλιματισμού
  ​αεραγωγών ή υδραυλικών, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά προδιαγεγραμμένη και τοποθετημένη, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι θερμικές απώλειες από τη λειτουργία της εγκατάστασης.
 • H φύτευση του περιβάλλοντα χώρου
  πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο κλίμα της περιοχής με δέντρα εύκολα στην επιμέλειά τους, που προσφέρουν ολική σκίαση στον υποκείμενό τους χώρο, ή με πράσινο που διαχειρίζεται βιοκλιματικά την ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να αποφεύγεται η θέρμανση των διαστρωμένων υλικών και κατά συνέπεια η εκπομπή θερμότητας κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες.
 • Οι κεντρικές μονάδες προκλιματισμένου αέρα
  πρέπει να λειτουργούν απαραίτητα με αυτόματο έλεγχο, ώστε να περιορίζεται η ανανέωση αέρα στο απολύτως απαραίτητο και σύμφωνα με τους υγιειονομικούς κανόνες, ενώ η θερμοκρασία του προκλιματισμένου αέρα να ελέγχεται με μεγάλη ακρίβεια. Κάθε βαθμός διαφοράς στη θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα, συνεπάγεται σημαντικά απαιτούμενα ποσά ενέργειας για τον προκλιματισμό του. Σημειώνεται ότι, για τη σωστή λειτουργία των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων διαχείρισης αέρα, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της ποιότητας του αέρα του εσωτερικού του καταστήματος.
  Πολύ σημαντική είναι η δυνατότητα του αυτόματου συστήματος ελέγχου να ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία του καταστήματος κατά τις νυχτερινές ώρες και η ενεργοποίηση των κεντρικών μονάδων, ώστε να απορρίπτεται η εγκλωβισμένη θερμότητα από το εσωτερικό του καταστήματος, μειώνοντας σημαντικά το φορτίο κλιματισμού που θα απαιτηθεί κατά τη λειτουργία του κλιματισμού την επόμενη ημέρα.
 • Οι θερμοστατικές κεφαλές
  θα πρέπει απαραίτητα να είναι τοποθετημένες σε κάθε θερμαντικό σώμα του κτηρίου, αν υπάρχουν.  
 • Η ηλιακή αξιοποίηση
  σε μεγάλα super market είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και η υποβοήθηση θέρμανσης του κτηρίου. Λόγω της έκτασης της ταράτσας στις μεγάλες υπεραγορές είναι δυνατή η χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Η λειτουργία των ψυγείων του καταστήματος
  πρέπει να διέπεται από αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και εποπτείας.
  Η εταιρεία μας επεμβαίνει ακόμη και στο σχεδιασμό των ψυγείων, προσθέτοντας ιδιαίτερες πινελιές ενεργειακά ωφέλιμες. Ο σχεδιασμός των ψυγείων, ο φωτισμός των ψυγείων βιτρίνας, οι ανεμιστήρες των εσωτερικών ψυκτικών στοιχείων των ψυγείων, οι εκτονωτικές βαλβίδες, τα εξωτερικά ψυκτικά μηχανήματα, οι αεροψυκτήρες, τα αισθητήρια ελέγχου θερμοκρασίας, ο έλεγχος της απορριπτόμενης θερμότητας στο περιβάλλον, το σύστημα εποπτείας της ποιοτικής λειτουργίας των ψυγείων, το πρόγραμμα συντήρησης, είναι μερικοί από τους παράγοντες στους οποίους η εταιρεία μας επεμβαίνει, ώστε η συνολική ενεργειακή απαίτηση της εγκατάστασης, να είναι τελικά μικρότερη από κάθε άλλο ανταγωνιστικό σύστημα ίδιας δυναμικότητας.
 • Οι ψυκτικοί θάλαμοι του καταστήματος
  αποτελούν αντικείμενο σοβαρής μελέτης, προκειμένου να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της εγκατάστασης και όχι λόγω υπεδιαστασιολόγησης να μας ικανοποιεί η "άνετη επάρκειά" τους! Περίσσεια ισχύος συνεπάγεται ακριβό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, μεγαλύτερη απαιτούμενη ισχύ, προβληματική ενίοτε λειτουργία των ψυγείων, λόγω μεγάλης εσωτερικής υγρασίας, μεγάλη άεργο ισχύ, κλπ.
 • Οι ηλεκτρικοί πίνακες του κτηρίου
  θα πρέπει να είναι σύγχρονοι με διατάξεις ελέγχου και επιτήρησης του εξοπλισμού, οι οποίοι θα πρέπει να ελέγχονται είτε χειροκίνητα είτε από το αυτόματο σύστημα ελέγχου του κτηρίου. Ρελαί ισχύος θα ενεργοποιούνται από το BMS, ενώ η πληροφόρηση για τις τιμές των ηλεκτρικών παραμέτρων πρέπει να είναι διαθέσιμη και ελεγχόμενη από αρμόδια εξουσιοδοτημένα άτομα.
 • Η ημερήσια καμπύλη ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
  πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο ομαλή, χωρίς στιγμιαίες αιχμές. Στόχος μας επίσης είναι ο περιορισμός της μέγιστης απαιτητής κατανάλωσης και ο ετεροχρονισμός της χρήσης του εξοπλισμού του κτηρίου.
 • Η άεργος ισχύς
  της εγκατάστασης του συγκροτήματος θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί μέσω αντιστάθμισης των επαγωγικών φορτίων με αντίστοιχα χωρητικά.
 • Οι αντλίες, oι κυκλοφορητές, τα ψυκτικά συγκροτήματα και οι κινητήρες των κεντρικών μονάδων,
  του super market θα πρέπει απαραίτητα να λειτουργούν είτε με διατάξεις inverter και προσαρμογή της λειτουργίας τους στο αιτούμενο φορτίο είτε με τη χρήση ομαλών εκκινητών, ώστε να αποφεύγονται οι αιχμές στη ζήτηση της ηλεκτρικής ισχύος.

Ανάλογα με το μέγεθος, τη γεωγραφική θέση του super market, τα οικονομικά δεδομένα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που ισχύουν για κάθε κτήριο, η εταιρεία μας προτείνει τα καταλληλότερα μέτρα και παρεμβάσεις που θα ήταν απαραίτητα, προκειμένου να περιοριστεί κατά το μέγιστο δυνατό, η κατανάλωση τόσο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και η χρήση υγρών ή στερεών καυσίμων. Επακόλουθα θα περιοριστεί το λειτουργικό κόστος του κτηρίου και θα μειωθεί στο ελάχιστο η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη χρήση του εξοπλισμού, χωρίς να επιβαρύνεται στο ελάχιστο η άνεση πελατών και εργαζομένων.