Εκσυγχρονισμός Φωτισμού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη φωτισμού νέων κτηρίων ή τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού φωτισμού σε υφιστάμενα κτήρια διοίκησης, σε κατοικίες, σε ξενοδοχεία, σε βιομηχανοστάσια, σε αθλητικά στάδια, κολυμβητήρια και κάθε χρήσης κτήριο. 

Αναλαμβάνουμε τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας του φωτισμού σε κάθε είδους κτήρια, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών του προσωπικού και των εξυπηρετούμενων επισκεπτών, παράλληλα με την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.
Σε υφιστάμενα κτήρια, αποτυπώνουμε με λεπτομέρεια τον υπάρχοντα εξοπλισμό φωτισμού, το είδος των φωτιστικών σωμάτων και τον τρόπο ελέγχου των φωτιστικών.
Διαπιστώνουμε τη χρήση των χώρων και προβλέπουμε την πιθανή μελλοντική αλλαγή της χρήσης αυτής, ώστε να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται ευελιξία στη διάταξη των φωτιστικών και στο σχεδιασμό της εγκατάστασης.
Προτείνουμε τον εκσυγχρονισμό των εγκατεστημένων φωτιστικών σωμάτων, με οικονομοτεχνικά κριτήρια και σας προτείνουμε τον καταλληλότερο τύπο φωτιστικών νέας τεχνολογίας, συνήθως led, ώστε να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση, να φωτίσουμε ποιοτικά και ποσοτικά την κάθε περιοχή χρήσης, ανάλογα με τις ανάγκες φωτισμού της.
Σχεδιάζουμε το σύστημα αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του φωτισμού.
Το σύστημα αυτομάτου ελέγχου ελέγχει το επίπεδο φυσικού φωτισμού στους χώρους χρήσης, κυρίως σε αυτούς που γειτνιάζουν με το εξωτερικό περιβάλλον και ανάλογα με το επίπεδο φυσικού φωτισμού, ελέγχεται η λειτουργία του τεχνητού φωτισμού, όλων των φωτιστικών ή κατά τμήματα, προκειμένου το επίπεδο φωτεινότητας ενός χώρου να είναι το επιθυμητό, χωρίς περιττές υπερβάσεις στην παρεχόμενη φωτιστική ισχύ και φυσικά άσκοπη ηλεκτρική κατανάλωση.
Ο έλεγχος του επιπέδου φωτισμού κάθε χώρου γίνεται με αισθητήρες φωτισμού, οι οποίοι μπορούν να συνδυαστούν με αισθητήρες κίνησης, οι οποίοι ενεργοποιούν το αντίστοιχο κύκλωμα φωτισμού ανάλογα με την παρουσία ατόμων στο χώρο που φωτίζεται.
Αισθητήρες φωτεινότητας και παρουσίας, φωτιστικά νέας τεχνολογίας, ορθολογιστική χρήση από το προσωπικό και εξασφάλιση της μέγιστης αξιοποίησης του φυσικού φωτισμού θα περιορίσουν στο απολύτως απαραίτητο τη χρήση φωτιστικών σωμάτων με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους του φωτισμού.

Η χρήση των κατάλληλων φωτιστικών σε κάθε χώρο αποτελεί επίσης πολύ σοβαρή εργασία, το αποτέλεσμα της οποίας καθορίζει την άνεση της εργασίας του προσωπικού, τη διάρκεια ζωής του φωτιστικού και την ευελιξία της χρήσης του.
Έχει διαπιστωθεί ότι ο τεχνητός φωτισμός των κτηρίων, καταναλώνει ενέργεια μεγαλύτερη κατά 30% έως 50%, ανάλογα με το είδος της χρήσης του κτηρίου. Ειδικά τα κτήρια διοίκησης και γραφείων, δημόσιας χρήσης έχει παρατηρηθεί ότι καταναλώνουν τη μεγαλύτερη ενέργεια για φωτισμό, από κάθε άλλο είδος κτηρίου.
Η εταιρεία μας έχει επιλέξει από τη διεθνή αγορά ή κατασκευάζει φωτιστικά σώματα, τα οποία με τη μακρόχρονη κατασκευαστική εμπειρία μας κρίναμε ως τα καταλληλότερα για τις περισσότερες εφαρμογές που παρουσιάζονται στις απαιτήσεις φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διαφόρων ειδών κτηρίων και εγκαταστάσεων.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους καταλόγους φωτιστικών σωμάτων που παραθέτουμε και ζητήστε τη γνώμη μας για τη σωστή επιλογή του φωτιστικού που θα καλύψει τις ανάγκες σας. Η επιλογή των φωτιστικών έγινε από στελέχη της εταιρείας μας κατόπιν σοβαρών ελέγχων στα διαθέσιμα στην διεθνή αγορά προϊόντα και εξοπλισμό φωτισμού, με γνώμονα την αξιοπιστία, την αισθητική, την ευελιξία, τη προσφερόμενη εγγύηση ποιότητας, τη δυνατότητα τεχνικής κάλυψης και των αναγκών των κτηρίων.