Κλιματισμού, θέρμανσης & Η/Μ εγκαταστάσεών τους

Συντήρηση υδραυλικών δικτύων κλιματισμού, θέρμανσης και  λεβήτων-καυστήρων, αντλιών θερμότητας, ψυκτών, πύργων ψύξης. 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δικτύων κλιματισμού καθώς και του εξοπλισμού θέρμανσης, ψύξης και κεντρικών μονάδων κλιματισμού αέρα. Κατόπιν σχετικού αιτήματός σας και του ελέγχου του υδραυλικού δικτύου κυκλοφορίας ψυχρού και θερμού νερού της εγκατάστασής σας, προβαίνουμε στις παρακάτω ενέργειες:

 • Αποξήλωση των παλαιών και μη χρησιμοποιούμενων τμημάτων, αν υπάρχουν.
 • Ελεγχο, καθαρισμό, συντήρηση του υδραυλικού εξοπλισμού ελέγχου της υδραυλικής ροής. 
 • Αντικατάσταση φθαρμένου ή μη λειτουργούντος εξοπλισμού ή εξαρτημάτων.
 • Καθαρισμό του δικτύου από τα άλατα με σύγχρονα καθαριστικά αλάτων, ή με ηλεκτρολυτικές μεθόδους.
 • Καθαρισμό ή αντικατάσταση των φίλτρων νερού, όπου αυτά υπάρχουν.  
 • Καθαρισμό κατόπιν αποξήλωσης, των πτερυγίων των αντλιών από τα άλατα και επανατοποθέτηση των αντλιών.
 • Καθαρισμός κυκλοφορητών
 • Αντικατάσταση των αντλιών και των κυκλοφορητών παλαιάς τεχνολογίας με νέους τεχνολογίας inverter, αν το επιθυμείτε.
 • Καθαρισμός των εμβαπτιζόμενων αισθητηρίων ή περιβάλλοντος. 
 • Καθαρισμός δοχείων αποθήκευσης νερού και ταχυθερμαντήρων από άλατα.
 • Καθαρισμός και έλεγχος λέβητα.
 • Καθαρισμός και συντήρηση καυστήρα.
 • Καθαρισμός πτερυγίων ανεμιστήρων, έλεγχος και/ή αντικατάσταση ιμάντων.
 • Καθαρισμός φίλτρων και εναλλακτών κλιματιστικών μονάδων.

Στα πλαίσια της κατά το δυνατό περισσότερο αποδοτικής συνεργασίας μας με το πελάτη μας, μπορούμε να προτείνουμε δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας του μηανολογικού εξοπλισμού παραγωγής θερμού και ψυχρού νερού, μέσω του εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης κλιματισμού.

Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
Στα πλαίσια της συντήρησης του εξοπλισμού κλιματισμού, προβαίνουμε επίσης με την επιμέλεια και τη προσοχή που απαιτεί το συγκεκριμένο αντικείμενο, στις παρακάτω ενέργειες:

 • Καθαρισμό ηλεκτρικών πινάκων.
 • Καθαρισμό με κατάλληλα υλικά των ηλεκτρικών επαφών σε πίνακες και εξοπλισμό. 
 • Ελεγχο και καθαρισμό των ηλεκτρικών επαφών σε κινητήρες.
 • Ελεγχο των εδράνων κινητήρων, αντλιών και όλων των αξόνων ή περιστρεφόμενων μερών του εξοπλισμού, ώστε η περιστροφή κάθε τμήματος να μην προκαλεί επιπλέον τριβές, άρα και κατανάλωση ενέργειας.
 • Ελεγχο των συστημάτων αερισμού των ηλεκτρικών πινάκων και καθαρισμό των φίλτρων αέρος.

Στα πλαίσια της συμφωνίας μας με όποιον πελάτη μας μπορούμε να μελετούμε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτηρίου, της επιχείρησής του, του βιομηχανικού του κτηρίου, του ξενοδοχείου του και να προτείνουμε δράσεις και ενέργειες επί του ηλεκτρολογικού αντικειμένου, προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια στην εγκατάσταση, στη μονάδα παραγωγής ή στο κτήριό του, ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος της λειτουργίας του κτηρίου ή της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό και ανάλογα με τη περίπτωση που εξετάζουμε, προτείνουμε:

Την αντικατάσταση των κινητήρων που είναι υπερδιαστασιολογημένοι και άρα ενεργοβόροι.
Την αντιμετώπιση της αέρου ισχύος της εγκατάστασης.
Τον ετεροχρονισμό της λειτουργίας του ενεργοβόρου εξοπλισμού, ώστε να μην παρουσιάζονται μεγάλες αιχμές κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης.
Την τοποθέτηση ομαλών εκκινητήρων στους ηλεκτροκινητήρες, ανάλογα με το τύπο τους και την απαιτούμενη ροπή εκκίνησης.
​Την αντικατάσταση αντλιών και κυκλοφορητών με νέους τεχνολογίας inverter. Θυμίζουμε ότι η απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς είναι ανάλογη με τη τρίτη δύναμη των στροφών του κινητήρα!
Τον έλεγχο του τεχνητού φωτισμού με αυτόματο σύστημα ελέγχου, ώστε να χρησιμοποιείται ανάλογα με το πόσο και αν είναι απαραίτητος.
Την εγκατάσταση συστήματος αυτομάτου ελέγχου της εγκατάστασης του κλιματισμού, με κριτήριο την αυτόματα ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και την παρουσία ατόμων στο χώρο. Επιβάλλεται σε μεγάλα κτήρια και βιομηχανοστάσια, ο αυτόματος έλεγχος της απόρριψης του εγκλωβισμένου εντός του κτηρίου, θερμού αέρα.
Την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ισχύος.

Οι παραπάνω αναφερόμενες επεμβάσεις, είναι αυτές που κατά κανόνα εφαρμόζουμε σε εγκαταστάσεις κλιματισμού ή θέρμανσης, οι οποίες φυσικά υποστηρίζονται ηλεκτρολογικά με δίκτυα καλωδίων, αλλά και με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό εποπτείας και ελέγχου.
ίναι αυτονόητο ότι σε κάθε εγκατάσταση υπάρχουν ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπ' όψη κατά τη τελική σύνταξη του προγράμματος επεμβάσεων. Πάντα όμως οι δράσεις μας έχουν στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση. Σε κάθε κτήριο, κυρίως αυτά που στεγάζουν επαγγελματικές ή τουριστικές δραστηριότητες, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του λειτουργικού κόστους, μπορεί να αποτελεί για την επιχείρηση ή τον ιδιοκτήτη, από κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης της επιχείρησης, μέχρι ρυθμιστικό παράγοντα εξοικονόμησης χρημάτων για μελλοντικές επενδύσεις επεκτάσεων, αναβαθμίσεων ή εκσυγχρονισμού.

Για να επέμβουμε στη δική σας εγκατάσταση ή για να σχεδιάσουμε μια καινούργια μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ή να εγγραφείτε στο NEWSLETTER  για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στο τομέα που σας ενδιαφέρει.