Μεταλλικά Κτήρια

Τα στελέχη της εταιρείας μας, έχοντας από χρόνια αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα των κτηρίων με μεταλλικό σκελετό, ιδιαίτερα σε μια σειμόπληκτη χώρα όπως η Ελλάδα, υιοθετούν στην QATENERGY την κατασκευή κτηρίων σύμμικτης κατασκευής, τα οποία ακολουθούν τους αυστηρότερους διεθνώς αντισεισμικούς κανονισμούς και προδιαγραφές κατασκευής. Αναλαμβάνουμε κάθετα, την αδειοδότηση, μελέτη και κατασκευή μεταλλικών και σύμμικτων κτηρίων για διάφορες χρήσεις, όπως βιομηχανοστάσια, κτήρια γραφείων, συνεργεία, εκθέσεις, κατοικίες και αποθήκες, μονοεπίπεδα ή περισσότερων ορόφων.

Τα πλεονεκτήματα της επιλογής κατασκευής κτηρίου με μεταλλικό σκελετό δεν είναι λίγα:

Αυξημένη ασφάλεια του φέροντος οργανισμού σε σεισμούς
Η σεισμική συμπεριφορά και η ελαστικότητα του μεταλλικού σκελετού οδηγεί σε "ελαφρύτερο" κτήριο από ένα συμβατικής κατασκευής από beton, ειδικά στα πολυόροφα κτήρια. Η ανθεκτικότητα και η ελαστική συμπεριφορά των μεταλλικών κτηρίων και κατοικιών σε μεγάλες σεισμικές καταπονήσεις έχει σώσει ανθρώπινες ζωές, σε περιπτώσεις ισχυρὠν σεισμών σ'όλο τον κόσμο.
Εκτός αυτού το μικρότερο βάρος του μεταλλικού σκελετού και η καλύτερη συμπεριφορά του χάλυβα σε σύνθετες φορτίσεις οδηγούν σε σημαντικό πλεονέκτημα σχεδιασμού, αφού ο μεταλλικός σκελετός επιτρέπει μεγαλύτερα ανοίγματα χώρων χωρίς κολώνες, μικρότερη δέσμευση εμβαδού από δομικά στοιχεία. 

Επεκτασιμότητα του κτηρίου
Αν οι συντελεστές δόμησης και η Στατική Μελέτη το προβλέπει το μεταλλικό κτήριο είναι εύκολα επεκτάσιμο. 

Ευέλικτος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Οι μηχανικές ιδιότητες και η συμπεριφορά του χάλυβα σε σύνθετες καταπονήσεις δημιουργούν μεγάλη σχεδιαστική ευελιξία στους αρχιτέκτονες, ενώ η ευκολία επεξεργασίας των χαλύβδινων στοιχείων και τα μεγάλα μήκη τους, σε συνδυασμό με την συγκριτική ευκολία συναρμολόγησής τους οδηγούν σε σύντομο χρόνο εκτέλεσης του έργου. 

Μικρότερος χρόνος κατασκευής του κτηρίου
Η κατασκευή του μεταλλικού σκελετού δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, αφού η παραγωγή του γίνεται σε στεγασμένα εργοστάσια, ενώ ο συνολικός χρόνος με τη συναρμολόγησή του στο χώρο κατασκευής του κτηρίου είναι κατά πολύ συντομότερος από την κατασκευή του σκελετού από beton.

Δυνατότητα ανακύκλωσης
Ο μεταλλικός σκελετός ενός κτηρίου μπορεί μετά την κατεδάφιση του κτηρίου να ανακυκλωθεί, γεγονός που αποτελεί σοβαρή ωφέλιμη περιβαλλοντική συνιστώσα, με πιθανό επιπλέον οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτηρίου από την ανακύκλωση του μεταλλικού φορέα.

Οικονομικό όφελος μεταλλικής κατασκευής
Η επιλογή της κατασκευής μεταλλικού σκελετού και σύμμικτης κατασκευής οδηγεί σε μείωση του κατασκευαστικού κόστους δόμησης καθώς επίσης και του κόστους θεμελίωσης, αφού το βάρος του κτηρίου είναι σαφώς μικρότερο, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες κατασκευές.

Μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές
Η κατασκευή με beton επιβαρύνει την κατασκευή με μεγαλύτερο συντελεστή ασφαλιστικών εισφορών συγκριτικά με μια σύμμικτη ή μεταλλική κατασκευή. Φυσικά το μικρότερο κόστος των εισφορών μειώνει το τελικό κόστος του έργου. Εννοείται ότι το πλεονέκτημα των εισφορών επεκτείνεται και σε κατασκευές κατοικιών από μεταλλικό σκελετό.

Διάρκεια ζωής φέροντα οργανισμού
Ο μεταλλικός σκελετός ενός κτηρίου, έχοντας υποστεί τις σύγχρονες μεθόδους αντιδιαβρωτικής προστασίας είναι εξ ίσου ανθεκτικός με αυτόν μιας κλασικής κατασκευής. Για την κατασκευή του μεταλλικού κτηρίου μελετούμε όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το έργο και υλοποιούμε χωρίς συμβιβασμούς την κατασκευή, με ποιότητα και αξιοπιστία.

Φροντίζουμε ώστε οι Μελέτες που σας υποβάλουμε, Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογικών & Υδραυλικών εγκαταστάσεων, να υιοθετούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές, ώστε να είστε σίγουροι ότι η κατασκευή που θα σας προσφέρουμε να παραμένει ασφαλής, ευέλικτη και λειτουργική, ανεξαρτήτως εξωτερικών αιτίων και καταπονήσεων.
Στον ποιοτικό φάκελλο της Μελέτης συμπεριλαμβάνουμε και πιστοποιητικά προέλευσης του χάλυβα που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των δομικών στοιχείων.
Εκπονούμε τη Στατική Μελέτη του κτηρίου σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1 και σας την παραδίνουμε μαζί με την Αρχιτεκτονική, καθώς και την προέγκριση της Πολεοδομικής Αρχής, πριν την έναρξη του έργου.
Δεσμευόμαστε απέναντί σας για το κόστος του έργου και σας υποβάλουμε σχετικό προϋπολογισμό, με δεσμευτική απόκλιση για κάθε πιθανή μη προϋπολογισμένη δαπάνη που πιθανά να προκύψει.
Οι συνεργαζόμενοι κατασκευαστές του σκελετού είναι αναγνωρισμένα εργοστάσια με μεγάλη εμπειρία και υπερσύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας και διαμόρφωσης των απαιτούμενων για την κατασκευή, χαλύβδινων στοιχείων.
Σας γνωστοποιούμε τις παραδοχές που κάναμε για το Στατικό υπολογισμό του κτηρίου και σας ενημερώνουμε για τα φορτία που έχουν υπολογιστεί για χρήση γερανογεφυρών, τα φορτία σε εσωτερικούς ημιορόφους, πατάρια, κλπ, με βάση τις ανάγκες σας. Οι κανονισμοί που υιοθετούμε για τη σύνταξη της Μελέτης είναι:
# Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ
# Το ευρωπρότυπο ΕΝ 1993-(Ευρωκώδικας 3, Ευρωκώδικας 4 για σύμμεικτα κτίρια) 
# Φ.Ε.Κ. 171A/46, Ευρωκώδικας 1,DIN 1055.ΕΚΩΣ

Θα θέλαμε ιδιαίτερα να σημειώσουμε ότι λόγω των πλεονεκτημάτων των κατασκευών βιομηχανοστασίων με χαλύβδινα στοιχεία, οι Αρχιτέκτονες της εταιρείας μας φροντίζουν πάντα να προσδίδουν στις κατασκευές ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, ώστε το αποτέλεσμα να μη θυμίζει ένα απλό "κουτί", αλλά να προσαρμόζεται κατά το δυνατόν στο περιβάλλον και να εκφράζει με κάποια χαρακτηριστικά, το πνεύμα της εταιρείας που φιλοξενεί.

  • Προσθέτουμε στο σχεδιασμό βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, ώστε τα κτήριά μας να ξεχωρίζουν αφού μελετούνται ώστε να διαθέτουν:
  • Σωστό προσανατολισμό, ώστε μια τουλάχιστον από τις επικλινείς στέγες, να βρίσκεται απέναντι στο Νότο.
  • Προβλέπουμε τεχνικά την εγκατάσταση ηλιοθερμικών συλλεκτών, ώστε να εξασφαλίζουμε τη θέρμανση των χώρων και την επάρκεια ζεστού νερού χρήσης, από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.
  • Μελετούμε και κατασκευάζουμε την υποδομή για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών panels ώστε να παράγουμε την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτεί η λειτουργία της εγκατάστασης ή έστω ένα μέρος αυτής, ώστε να μειώνεται το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης και να βελτιώνουμε το ενεργειακό αποτύπωμα της εταιρείας που εδρεύει στο κτήριο.
  • Σχεδιάζουμε τα ανοίγματα ώστε το κτήριο να διαθέτει επαρκή φυσικό φωτισμό, ώστε κατά τη διάρκεια της ημέρας να περιορίζεται στο ελάχιστο η ανάγκη τεχνητού φωτισμού.
  • Μελετούμε το φυσικό αερισμό, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας στο εσωτερικό του εργοστασίου και να μην εγκλωβίζεται ζεστός αέρας εντός του κτηρίου.
  • Σχεδιάζουμε τον κλιματισμό του κτηρίου, με επικουρική θέρμανση από τον ήλιο αλλά και με φυσικό αερισμό, όποτε κρίνεται απαραίτητος ή/και ενεργειακά ωφέλιμος.
  • Προδιαγράφουμε τον τεχνητό φωτισμό του εσωτερικού του κτηρίου με χρήση φωτιστικών τεχνολογίας led ή/και φωτοσωλήνων οροφής.
  • Ο φωτισμός του περιβάλλοντα χώρου, ελέγχεται από φωτομετρικούς αισθητήρες, ώστε να ενεργοποιείται μόνο όταν ο φυσικός φωτισμός πέφτει κάτω από ένα προρρυθμισμένο όριο.
  • Οργανώνουμε τη φύτευση του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να εξυπηρετούνται εργονομικά και λειτουργικά οι χρήστες, αλλά και λόγω των φυτών να βελτιώνεται το μικροκλίμα του περιβάλλοντα χώρου.

Η πολύ μεγάλη εμπειρία μας στην οργάνωση βιομηχανικής παραγωγής, η εκπόνηση όλων των μελετών που αφορούν στην κατασκευή του κτηρίου σας μαζί με το μεράκι για τη δουλειά μας, οδηγούν σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, μιας κατασκευής η οποία εξυπηρετεί της ανάγκες παραγωγής, ενώ λόγω καλά σχεδιασμένων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών είναι πάντα ευέλικτη σε αναπροσαρμογές και τοπικές τροποποιήσεις, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο τα εργονομικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα κτήριο, ώστε να είναι φιλικό στους χρήστες και ταυτόχρονα ενεργειακά φιλικό προς το περιβάλλον.

Γνωρίστε μας και είναι σίγουρο ότι θα μοιραστούμε τους προβληματισμούς σας και εν τέλει θα συνεργαστείτε μαζί μας.