Εκσυγχρονισμός ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Η εταιρεία μας με τη μακροχρόνια εμπειρία της στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αναλαμβάνει:

Τον εκσυγχρονισμό ή αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρολογικών πινάκων.
Την αντικατάσταση τμήματος ηλεκτρικών δικτύων.
Διόρθωση συνημιτόνου εγκατάστασης (cosφ).
Εγκατάσταση ομαλών εκκινητών κινητήρων.
Εγκατάσταση ελεγκτών inverter σε κινητήρες.
Εγκατάσταση αντικεραυνικών διατάξεων.
Εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης, ρελαί προτεραιότητας (cascading), κλπ.
Την αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων και τον έλεγχο από αυτόματα κεντρικά συστήματα (BMS).  

Η εργασία μας χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και τα έργα μας από καινοτομία, σύγχρονη τεχνική και αξιοπιστία.