Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών

Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης βιοτεχνικών και βιομηχανικών κτηρίων, δομημένων με κλασική δομική κατασκευή ή με μεταλλικό σκελετό, χωρίζονται σε διαφορετικές ενότητες δράσης:

Α. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου παραγωγής και χώρων γραφείων 

Οι επεμβάσεις επί του κτηρίου που στεγάζεται η παραγωγή μιας επιχείρησης συνήθως δεν είναι μικρές. Εξαρτώνται δε από παράγοντες όπως:

  • τον προσανατολισμό του κτηρίου και τη διεύθυνση των κλίσεων της οροφής, αν πρόκειται για μεταλλικό κτήριο,
  • τη θερμομόνωση της ταράτσας του κτηρίου αν είναι κατασκευασμένο από beton,
  • τη θερμομόνωση του εξωτερικού κελύφους του κτηρίου παραγωγής και/ή διοίκησης,
  • τα δομικά ανοίγματα των κτηρίων, το είδος των κουφωμάτων που διαθέτουν, αν είναι θερμομονωμένα, αν έχουν διπλά τζάμια και αναλόγως του προσανατολισμού τους, αν διαθέτουν συστήματα σκίασης,
  • τον εξωτερικό χρωματισμό του κτηρίου,
  • τον κλιματισμό και αερισμό του κτηρίου ή του τμήματος του κτηρίου των γραφείων.

Β. Ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικού εξοπλισμού.

Μεγάλης σημασίας για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε μία βιομηχανία ή παραγωγική μονάδα, είναι η μηχανολογική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο παραγωγικός εξοπλισμός της. Ο εκσυγχρονισμός του παλαιού εξοπλισμού μπορεί να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας, όπως και ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων.
Η 
απόφαση αντικατάστασης του εξοπλισμού αποτελεί συνισταμένη πολλών συνιστωσών, με απαραίτητη την τεχνικοοικονομική μελέτη, η οποία θα προσδιορίσει τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της ανανέωσης του εξοπλισμού με γνώμονα το ανταποδοτικό όφελος και το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.

Απαραίτητη είναι πάντα η ενημέρωση για τις προσφερόμενες από την αγορά λύσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις που προσφέρει η αγορά στον κλάδο που ενδιαφέρει την επιχείρηση. Οι τεχνικοί  υπεύθυνοι μιας βιομηχανικής μονάδας πρέπει να ενημερώνονται για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα προϊόντα που παρουσιάζονται διεθνώς στο συγκεκριμένο κλάδο έτσι, ώστε με τεχνικοοικονομικά κριτήρια να αποφασίζουν κάθε φορά για τον εκσυγχρονισμό του.
Ο εξοπλισμός υποστήριξης του παραγωγικού εξοπλισμού, που αποτελείται από αντλίες, κινητήρες, θερμαντήρες, λέβητες, καυστήρες, ψυκτικά συγκροτήματα, κλπ., επηρεάζει σημαντικά τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση. Με τοπικές καταναλώσεις που συγκριτικά είναι μικρές, πολλές φορές η λειτουργία τους θεωρείται ενεργειακά μικρής σημασίας, με αποτέλεσμα, πολλές μικρές καταναλώσεις μη χρήσιμες στο πλήρες διάστημα της ημερήσιας λειτουργίας τους, να οδηγούν συνολικά σε μεγάλη σπατάλη ενέργειας.
Κινητήρες ελεγχόμενοι από inverter, αυτόματοι ελεγκτές, αισθητήρες ελέγχου ποιοτικής και ποσοτικής μέτρησης παραμέτρων, χρήσιμων στην παραγωγική διαδικασία, είναι απαραίτητος εξοπλισμός για την ενεργειακά ωφέλιμη λειτουργία του εξοπλισμού σε σύγχρονες μονάδες παραγωγής.
Οι μονάδες κλιματισμού και τα ψυκτικά συγκροτήματα, οι λέβητες, οι ανεμιστήρες εξαερισμού, οι αεροσυμπιεστές, θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη ηλεκτρονικό έλεγχο και να μη λειτουργούν όταν δεν είναι απαραίτητο.
Σημαντικός παράγοντας για την ενεργειακή κατανάλωση είναι ο ετεροχρονισμός και η εξομάλυνση των αιχμών απαίτησης ηλεκτρικής ισχύος.
Ηλεκτρολογικοί πίνακες ισχύος και εξοπλισμός ελέγχου των ηλεκτρικών παραμέτρων του δικτύου ισχύος είναι απαραίτητο να ελέγχονται και να προσδιορίζονται ποιοτικά, αφού σύνηθες είναι το φαινόμενο λειτουργίας κινητήρων χωρίς φορτίο, που φυσικά πληρώνεται στη ΔΕΗ χωρίς να είναι ωφέλιμη παραγωγικά. 
Ο φωτισμός των χώρων, όπου αναπτύσσεται ανθρώπινη δραστηριότητα, σε γραφεία ή χώρους παραγωγής, θα πρέπει να είναι κατά το μέγιστο δυνατό φυσικός, ενώ όπου χρησιμοποιείται τεχνητός φωτισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μικρής ενεργειακής κατανάλωσης και αυτόματου ελέγχου λειτουργίας.
Σημαντικές πληροφορίες για τους τομείς δράσης εξοικονόμησης ενέργειας στα αντικείμενα της βιομηχανικής ψύξης & θέρμανσης καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση σε κτήρια και κατοικίες, θα βρείτε στα αντίστοιχα εδάφια της ιστοσελίδας μας.

Φυσικά οι επεμβάσεις, οι οποίες θα προταθούν από την εταιρεία μας για την εξοικονόμηση ενέργειας στα βομηχανικά κτήρια και όπου αλλού αναπτύσσεται παραγωγική διαδικασία, είναι συνάρτηση και τοπικών παραγόντων και ιδιαιτεροτήτων που ισχύουν σε κάθε επιχείρηση και που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη για την σύνταξη του τελικού πορίσματος των προτεινόμενων δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

Πρέπει να σημειώσουμε ιδιαίτερα, ότι η εταιρεία QATENERGY ειδικεύεται στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, η οποία προσφέρεται πλούσια σε όλη την έκταση της ελληνικής επικράτειας. Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει και εξελίξει συστήματα αξιοποίησης της σημαντικής ηλιοφάνειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί  τον καλύτερο εξοπλισμό της διεθνούς αγοράς ή κατασκευάζει ή συνθέτει ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και διαχείρισης για:

  • Την παραγωγή θερμού νερού για χρήση ή θέρμανση σε κατοικίες ή κτηριακές εγκαταστάσεις κάθε χρήσης, όπως βιομηχανοστάσια, σχολεία, νοσοκομεία, δημόσια κτήρια, κτήρια γραφείων, super markets και άλλα.
  • Την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω συστημάτων αυτοπαραγωγής και συμψηφισμού (net metering), σε όποιο κτήριο διαθέτει ταράτσα ή στέγη με το σωστό προσανατολισμό και έκταση.
  • Την παραγωγή πολύ θερμού νερού για χρήση σε παραγωγικές μονάδες, ξενοδοχεία, στεγνοκαθαριστήρια, φαρμακοβιομηχανίες και όπου αλλού απαιτείται πολύ θερμό νερό ή ατμός.