Ανακαινίσεις Καταστημάτων

Η εταιρεία μας πολύ συχνά αναλαμβάνει την ανακαίνιση καταστημάτων μικρών ή μεγαλύτερων με αντικείμενο μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας οικοδομικές επεμβάσεις αναδιάταξης των χώρων και ηλεκτρομηχανολογικών προσαρμογών, ώστε αυτοί να προσαρμοστούν στις ανάγκες της νέας χρήσης του καταστήματος και στις λειτουργικές και εργονομικές απαιτήσεις των χρηστών και των πελατών.
Υδραυλικά δίκτυα παροχής κρύου νερού και ζεστού νερού χρήσης καθώς και όλα τα ηλεκτρολογικά δίκτυα παροχής ισχύος και ασθενών ρευμάτων, γίνονται συχνά αντικείμενο πλήρους αντικατάστασης ή ανακατασκευής, μαζί με τον ηλεκτρολογικό πίνακα του καταστήματος.

Οι επεμβάσεις μας επίσης εστιάζουν:

 • Στη θερμομόνωση της υπάρχουσας εξωτερικής δομικής κατασκευής, συνήθως εσωτερικά με κατασκευή νέας επένδυσης από διπλή γυψοσανίδα, με μόνωση ορυκτοβάμβακα, σε όλη την έκταση των εξωτερικών τοίχων του καταστήματος, οι οποίοι γειτνιάζουν με το εξωτερικό περιβάλλον. 
 • Ανάλογα με τη χρήση του καταστήματος, ηλιακοί συλλέκτες εξασφαλίζουν ζεστό νερό χρήσης, πιθανά και για επικουρική θέρμανση.
 • Η θέρμανση και η ψύξη των καταστημάτων εξασφαλίζεται από τοπικές μονάδες κλιματισμού, οι οποίες συνεργάζονται με κοινή εξωτερική μονάδα. Όταν το κατάστημα είναι μεγαλύτερο και απαιτείται χρήση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων επεξεργασίας αέρα, τότε η ενεργειακή κατανάλωση είναι βασικός παράγοντας αξιολόγησης για την επιλογή του εξοπλισμού. Όπως και να'χει όμως, οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες επεξεργασίας αέρα ελέγχονται από αυτόματα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης λειτουργίας ώστε οι εσωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας και ποιότητας αέρα, να εξασφαλίζοντια με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος. Ο εξαερισμός του καταστήματος ελέγχεται επίσης ηλεκτρονικά, ενώ η εγκλωβισμένη  θερμότητα εντός του καταστήματος, μπορεί να απορρίπτεται τη νύχτα, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. 
 • Ενδείκνυται η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων του καταστήματος με νέα, σύγχρονα, θερμοδιακοπτόμενα, με διπλά ενεργειακά τζάμια. Στόχος της αντικατάστασης είναι η μείωση της δαπάνης για θέρμανση και ψύξη του καταστήματος. 
 • Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο πρέπει να εγκατασταθούν συστήματα σκίασης στο εξωτερικό μέρος των ανοιγμάτων με Ανατολικό, Δυτικό ή Νότιο προσανατολισμό ώστε να προστατεύεται το κατάστημα από την ηλιακή ακτινοβολία. 
 • Την οργάνωση του φωτισμού του καταστήματος, εσωτερικά και εξωτερικά, με χρήση φωτιστικών ιδιαίτερης αισθητικής και ανάλογα πάντα με την αρχιτεκτονική σχεδίαση, αναλαμβάνει η εταιρεία μας. Χρησιμοποιούμε λαμπτήρες νέας τεχνολογίας led και ο έλεγχος της λειτουργίας του εξωτερικού κυρίως φωτισμού γίνεται με αυτόματο τρόπο, ο οποίος ελέγχει το επίπεδο φυσικού φωτισμού, τον τρέχοντα χρόνο και την επιθυμία του χρήστη, ώστε να ενεργοποιήσει τα φώτα που έχουν προγραμματιστεί να ανάψουν. 

Οι επεμβάσεις της εταιρείας μας επεκτείνονται σε όλη την έκταση των αντικειμένων Μηχανικού, ανάλογα πάντα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κατασκευής, με στόχο τη Μελέτη και υλοποίηση του έργου. Στόχος μας πάντα, εκτός της σωστής σχεδίασης και υλοποίησης του έργου, είναι να περιορίζεται το κόστος κατά τη λειτουργία του καταστήματος. Οι δράσεις μας μπορεί να αφορούν σε αντικείμενα όπως: 

 • Ο σχεδιασμός, η αρχιτεκτονική μελέτη και η υποβολή των σχεδίων προς έγκριση και αδειοδότηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
 • Ο σχεδιασμός του καταστήματος και η επιλογή του εξοπλισμού, που γίνεται με κριτήριο τη μικρότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση. 
 • Η κατασκευή του καταστήματος σύμφωνα με τα σχέδια εγκρίσεώς σας. 
 • Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού. 
 • Η επίβλεψη του έργου και η οργάνωση των αρμόδιων συνεργείων. 
 • Φύτευση του περιβάλλοντα χώρου του καταστήματος, κατά το δυνατό, ώστε να αναβαθμιστεί το περιμετρικό μικροπεριβάλλον, προσφέροντας κυρίως δροσισμό και σκίαση. Τοποθέτηση αντιηλιακών μεμβρανών σε υπάρχοντα υαλοστάσια. 
 • Διόρθωση των ηλεκτρικών παραμέτρων της παροχής ρεύματος του καταστήματος. 
 • Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας ή αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση και ψύξη του καταστήματος. 
 • Αν υπάρχει, θέρμανση της πισίνας του καταστήματος, με χρήση ηλιακών συλλεκτών και αντλίας θερμότητας αντί λεβήτων υγρών καυσίμων.

Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ανακαίνιση καταστημάτων, ακόμη και μεγάλου εμβαδού ή εγκατεστημένα σε περισσότερους του ενός ορόφους. Φυσικά ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση του καταστήματος, η εργασία μας, με γνώμονα τη μέγιστη ενεργειακή εξοικονόμιση, γίνεται ενίοτε πολύ σημαντική, μέχρι και ρυθμιστική για την κερδοφόρα λειτουργία του καταστήματος. 
Σε μεγάλα καταστήματα, πολυκαταστήματα ή υπεραγορές τροφίμων, η σωστή σχεδίαση και μελέτη του κλιματισμού, του αερισμού, του φωτισμού, γίνεται με κριτήριο την μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, οπότε κάθε ποσοστιαία μικρή εξοικονόμηση οδηγεί ποσοτικά σ'ένα αξιόλογο ποσό, που δεν σπαταλιέται άσκοπα, επιβαρύνοντας δυσμενώς όχι μόνο τον προϋπολογισμό λειτουργίας του καταστήματος αλλά και το περιβάλλον. 
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και εγκατάσταση αισθητήρων και ενεργειακών ηλεκτρονικών διαχειριστών, σε μεγάλα κυρίως καταστήματα, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκατεστημένων συστημάτων, με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να μειωθεί η συμμετοχή της τεχνητά παραγόμενης ενέργειας στο συνολικό κόστος παραγωγής της απαιτούμενης από το κατάστημα ή το κτήριο ενέργειας.