Εγκαταστάσεις θέρμανσης αερίου

Η QATENERGY εκτός των μελετών και των εγκαταστάσεων των δικτύων φυσικού αερίου σε κατοικίες, πολυκατοικίες ή βιομηχανίες, αναλαμβάνει και την εγκατάσταση του εξοπλισμού θέρμανσης ή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Συγκεκριμένα υλοποιούμε:

Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε συμπληρωματικά ότι, σε όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις είναι δυνατή η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Ηλιοθερμικά συστήματα επικουρικής θέρμανσης ή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, μπορούν να εγκατασταθούν από την εταιρεία μας και σε συνδυασμό με την χρήση λεβήτων αερίου ή αντλιών θερμότητας, για τις ημέρες που δεν υπάρχει επαρκής ηλιοφάνεια.
Σημειώνουμε ότι οι εγκαταστάσεις που υλοποιούμε μελετούνται, ώστε να εξασφαλίσουν στον χρήστη τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση και φυσικά το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, σε συνάρτηση πάντα με την αξιοπιστία και την απόσβεση των προς επένδυση κονδυλίων.
Σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις θέρμανσης η εταιρεία μας μελετά και υλοποιεί  συστήματα αυτόματης διαχείρισης εξοπλισμού και ελέγχου κλιματολογικών παραμέτρων. Ελέγχεται η θερμοκρασία, η υγρασία, το CO2, το πλήθος των ατόμων εντός των θερμαινόμενων χώρων και αφού εκτιμηθούν οι εσωτερικές απαιτήσεις, το αυτόματο σύστημα ελέγχου (ΑΣΕ) ενεργοποιεί τον εξοπλισμό που μπορεί να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα θέρμανσης, ψύξης ή αερισμού των χώρων, με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος.