Ηλεκτρομηχανολογικά έργα

Η εταιρεία QATENERGY αναλαμβάνει για λογαριασμό σας, τη Μελέτη και υλοποίηση διάφορων έργων ηλεκτρομηχανολογικού αντικειμένου.
Σκοπός μας δεν είναι η υλοποίηση έργων ηλεκτρικών ή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μεμονωμένων, αλλά υλοποιούμε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, όταν αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ή την κατασκευή νέων, που στόχο έχουν την ενεργειακή εξοικονόμηση, ή την παραγωγή ενέργειας.
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που αναλαμβάνουμε αφορούν σε μελέτη και εφαρμογή:

 • παροχικών ηλεκτρικών καλωδίων,
 • δικτύων καλωδιώσεων μεταφοράς σήματος από αισθητήρια σε ηλεκτρονικούς ελεγκτές,
 • εγκαταστάσεων εποπτείας ποιότητας λειτουργίας εγκαταστάσεων κλιματισμού, θέρμανσης, αερισμού, ή ψύξης θαλάμων,
 • εξοπλισμού και δικτύων εποπτείας ψυγείων σε μικρά ή μεγάλα super market,
 • εγκατάστασης εξοπλισμού αναβάθμισης ποιοτικών χαρακτηριστικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως διόρθωση cosφ, εγκατάσταση ομαλών εκκινητών σε κινητήρες, ελέγχου κατανάλωσης ρεύματος και αποτροπής ενεργειακών αιχμών,
 • αντικατάσταση και αναβάθμιση των ηλεκτρικών πινάκων εργοστασίων, ξενοδοχείων, βιομηχανοστασίων, επαγγελματικών κτηρίων. κλπ.,
 • εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ρεύματος και συμψηφισμού (net metering),
 • αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων,
 • αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων κλιματισμού με νέο εξοπλισμό, υψηλότερης απόδοσης και μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης,
 • αντικατάστασης αντλιοστασίων με νέες αντλίες τεχνολογίας inverter,
 • αντικατάσταση υδραυλικών δικτύων με νέα, με νέου τύπου σωλήνες με μικρότερη αντίσταση, άρα και κατανάλωση ενέργειας,
 • εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού για χρήση, για θέρμανση, για θερμοκήπια.

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις όπως προαναφέραμε, έχουν κοινή συνιστώσα την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης.
Η εξοικονόμηση του ενεργειακού κόστους, σημαίνει όφελος για την επιχείρηση, και βελτίωση της ταμειακής ροής της, αφού το όφελος αυτό παύει να αποτελεί πάγιο κόστος.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η εμπειρία και οι γνώσεις μας είναι στη διάθεσή σας, προκειμένου να υιοθετήσετε την καλύτερη για σας λύση προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού.