Κολυμβητηρίων και Πισίνων

Ξενοδοχεία και κατοικίες, μεγάλα γυμναστήρια και αρκετοί Δήμοι σε όλη τη χώρα διαθέτουν πισίνες ή δημοτικά κολυμβητήρια.
Πισίνες και κολυμβητήρια, στεγασμένα ή ανοιχτά, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται ευρέως από τους πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να γυμνάζονται κολυμπώντας, από μαθητές σχολείων μέσω προγραμμάτων προώθησης των αθλημάτων πισίνας, από ενοίκους ξενοδοχείων ή από ιδιώτες που διαθέτουν την οικονομική άνεση να συντηρούν πισίνες στις κατοικίες τους.

Σε μια εγκατάσταση ανοιχτής πισίνας ή κολυμβητηρίου καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια ή υγρά καύσιμα για τους παρακάτω λόγους:

 • Ανακυκλοφορία του νερού της πισίνας.
 • Λειτουργία μικρότερων παιδικών πισίνων ή υδρομασάζ.
 • Θέρμανση του νερού της πισίνας ή του κολυμβητηρίου.
 • Λειτουργία του φωτισμού της πισίνας και του περιβάλλοντα χώρου της.
 • Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης.

Αν η πισίνα είναι στεγασμένη και κλειστή, τότε επιπλέον των ανωτέρω πρέπει να λειτουργούν:

 • Ο κλιματισμός του χώρου της πισίνας ή του κολυμβητηρίου.
 • Ο φωτισμός του χώρου. 
 • Αφύγρανση του χώρου.

Η ενεργειακή κατανάλωση μιας πισίνας κλειστού ή ανοιχτού τύπου, ιδιαίτερα ελεγχόμενης θερμοκρασίας νερού, δεν είναι καθόλου μικρή. Από την εμπειρία μας μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι η λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων στη συντριπτική τους πλειοψηφία παρουσιάζει μεγάλη σπατάλη ενέργειας, λόγω λανθασμένων διαστασιολογήσεων εξοπλισμού ή ελέγχου των εγκαταστάσεων με μεθόδους τεχνολογικά ξεπερασμένες. Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά μπορούμε να εστιάσουμε στους παρακάτω τομείς:

 • Θέρμανση του νερού της πισίνας ή του κολυμβητηρίου
  τις περισσότερες φορές, επιτυγχάνεται με λέβητες πετρελαίου και καυστήρες, οι οποίοι αν έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από πέντε χρόνια πριν, είναι ήδη ξεπερασμένοι τεχνολογικά και κατά τη λειτουργία τους καταναλώνουν σημαντικά περισσότερο πετρέλαιο από τους σύγχρονους καυστήρες και λέβητες.
  Η εταιρεία μας προτείνει ανεπιφύλακτα τη χρήση αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση του νερού, ενώ αν συνδυαστεί με εγκατάσταση ηλιοθερμικών συλλεκτών για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, τότε η θέρμανση του νερού θα γίνεται με πέντε έως οκτώ φορές μικρότερο κόστος σε σχέση με το πετρέλαιο. Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης, μπορεί η θέρμανση του νερού της πισίνας να συνδυάζεται με τον κλιματισμό χώρων. Ρωτήστε μας σχετικά.
 • Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης.
  Η θέρμανση νερού για χρήση συνήθως γίνεται σε ένα θερμαντήρα νερού (boiler) με ενέργεια από τη λειτουργία του λέβητα πετρελαίου ή αερίου. Προτείνουμε τη χρήση ηλιοθερμικών για παραγωγή ζεστού νερού από τον ήλιο, σε συνδυασμό με solar kit, για να περιορίζεται η σπατάλη νερού, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύονται τα παιδιά από πιθανά εγκαύματα.
 • Ο κλιματισμός του χώρου της πισίνας ή του κολυμβητηρίου
  απαιτεί πολύ σοβαρή μελέτη και αξιοποίηση πολλών συνιστωσών. Αντλίες θερμότητας, θερμοκρασίες χώρου που ελέγχονται αυτόματα από ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, έλεγχος της υγρασίας του χώρου και ενεργοποίηση εξοπλισμού αφύγρανσης, αξιοποίηση ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή θέρμανσης, αερισμός του χώρου με μονάδες που διαθέτουν εναλλάκτες θερμότητας, θα πρέπει να συνδυάζονται σωστά, ώστε το επιθυμητό αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται με το μικρότερο δυνατό ενεργειακό κόστος. Μεγάλη ενεργειακή σημασία για τη θέρμανση μιας πισίνας, καθώς και για τον κλιματισμό των χώρων, έχει μια γεωθερμική εγκατάσταση, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντλία θερμότητας.
 • ​Μόνωση των υδραυλικών δικτύων κλιματισμού και των αεραγωγών.
  Η μόνωση των προαναφερόμενων δικτύων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην υπάρχουν θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον.
 • H Αφύγρανση του χώρου
  απαιτεί ενεργοβόρα μηχανήματα, τα οποία πρέπει να συνδυάζονται σωστά με αυτά του κλιματισμού, ώστε το κόστος προμήθειάς τους να είναι οικονομοτεχνικά σωστό. Τονίζουμε ξανά ότι η εποπτεία της υγρασίας και της θερμοκρασίας του χώρου, καθώς και της ποιότητας του αέρα, θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά, ώστε οι ελεγχόμενες παράμετροι του κλιματισμού να παραμένουν αυστηρά εντός των προβλεπομένων και προρρυθμισμένων ορίων.
 • Προστασία εσωτερικών χώρων από ηλιακή ακτινοβολία.
  Τα στέγαστρα των πισίνων ή των κολυμβητηρίων κατασκευασμένα από πολυκαρβονικά φύλλα ή από τζάμια θα πρέπει να προστατεύουν το εσωτερικό από την ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να μην επιβαρύνεται με επιπλέον φορτίο η εγκατάσταση κλιματισμού.
  Τα περιμετρικά υαλοστάσια των κλειστών πισίνων θα πρέπει να διαθέτουν ενεργειακά τζάμια, τα οποία εμποδίζουν την είσοδο της θερμικής ηλιακής ακτινοβολίας και την συναλλαγή θερμότητας μεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού περιβάλλοντος.
 • Λειτουργία του φωτισμού της πισίνας και του περιβάλλοντα αυτής χώρου
  Ο φωτισμός του νερού με φωτιστικά πισίνας νέας τεχνολογίας led θα επιφέρει μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 90-93%! Η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα, είναι σίγουρα σωστή και ωφέλιμη απόφαση.
 • Ο φωτισμός του χώρου 
  των κολυμβητηρίων και των πισίνων θα πρέπει να γίνεται με φωτιστικά τύπου led, ενώ πέρα από την αισθητική θα πρέπει να αξιολογηθούν σωστά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωμάτων.
 • Η φύτευση του περιβάλλοντος χώρου
  μιας πισίνας μπορεί να συντελεί στην εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά αν σκιάζουν τα νότια υαλοστάσια της πισίνας.

​Η εταιρεία QATENERGY σε υφιστάμενες κατασκευές, αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση εξοπλισμού και τρόπου λειτουργίας και μελετά ποσοτικά και ποιοτικά τις παραμέτρους που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας του κολυμβητηρίου ή της πισίνας. Σας προτείνουμε τις λύσεις που πρέπει να υιοθετηθούν, ώστε η εγκατάσταση να αναβαθμιστεί ενεργειακά και να μειωθεί η δαπάνη για την ενέργεια που απαιτεί η χρήση της. Σημειώστε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί, χωρίς επιβάρυνση της άνεσης των χρηστών της πισίνας ή του κολυμβητηρίου, είναι τόσο σημαντική, ώστε η δαπάνη εκσυγχρονισμού μιας εγκατάστασης να αποσβένεται πολύ γρήγορα.