Εποπτεία λειτουργίας ψυγείων

Αντικείμενο υπό κατασκευή. 

Σύντομα κοντά σας με ενδιαφέρουσες πληροφορίες, που αφορούν στον έλεγχο και την επιτήρηση της λειτουργίας ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
Αν επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.