Κατασκευή υδραυλικών δικτύων κλιματισμού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη κατασκευή υδραυλικών δικτύων κλιματισμού, σύμφωνα με την υπάρχουσα δική σας Μελέτη ή σύμφωνα με τη Μελέτη που θα εκπονήσουν οι Μηχανικοί της εταιρείας μας.
Τα δίκτυα μεταφοράς θερμού και ψυχρού νερού για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης ή ψύξης ή για κάλυψη των αναγκών παραγωγικής διαδικασίας μπορούν να κατασκευαστούν από την εταιρεία μας, με τη βοήθεια έμπειρων τεχνιτών μας. Το προσωπικό της εταιρείας μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό, εφαρμόζει συνήθως δικές μας Μελέτες κλιματισμού, θέρμανσης ή ψύξης των χώρων κτηρίων διοίκησης, σχολείων, νοσοκομείων, κατοικιών, βιομηχανιών, κλπ.
Τα υδραυλικά δίκτυα που κατασκευάζουμε μπορούν να αποτελούνται από "μαύρα" ή γαλβανισμένα υλικά, χαλκό ή σωλήνα και εξαρτήματα πολυπροπυλενίου, κατάλληλα για μεταφορά ζεστού ή κρύου νερού. Το υλικό που προτείνουμε και εφαρμόζουμε περισσότερο σε υδραυλικά δίκτυα κλιματισμού είναι το πολυπροπυλένιο τελευταίας γενιάς ή PP-RCT/Faser και τα εξαρτήματα PPR. Τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτού του τύπου σωλήνα είναι η μικρή αντίσταση, η ασήμαντη ή/και μηδενική επικάθιση αλάτων στα τοιχώματα του σωλήνα, η μικρή θερμική αγωγιμότητα, το μικρό βάρος, η μεγάλη αντοχή και επιπλέον το μικρό σχετικά κόστος προμήθειας. Το σημαντικότερο  πλεονέκτημα του σωλήνα PP-RCT Faser είναι ότι, εξαιτίας της μικρότερης αντίστασης ροής, για την κυκλοφορία του νερού απαιτείται μικρότερη ισχύς, άρα μικρότερος κυκλοφορητής και μικρότερη φυσικά ενεργειακή κατανάλωση.

Εννοείται επίσης ότι εκτός των δικτύων, εγκαθιστούμε και το σχετικό υδραυλικό εξοπλισμό για την κυκλοφορία ή τον έλεγχο της κίνησης των νερών, για τη κάλυψη των αναγκών του κλιματισμού. Αναλαμβάνουμε επίσης την εγκατάσταση της μόνωσης των δικτύων του κλιματισμού με έμπειρους τεχνίτες, οι οποίοι εφαρμόζουν τη μόνωση με άριστο τρόπο, ώστε να μην εκτίθεται επιφάνεια θερμαινόμενου ή ψυχόμενου σωλήνα στο περιβάλλον, με συνέπεια τις θερμικές απώλειες και την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
Σημειώνουμε ότι οι εργασίες μας υπακούουν στις αυστηρότερες διεθνείς "νόρμες" κατασκευών, ενώ πολλές φορές η επέμβαση των Μηχανικών μας βελτιώνει Μελέτες προς υλοποίηση.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μια σημαντική δραστηριότητα της εταιρείας μας είναι ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων δικτύων κλιματισμού.
Κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, αποτυπώνουμε το υπάρχον υδραυλικό δίκτυο και τις ανάγκες κυκλοφορίας νερού που αυτό ικανοποιεί. Μελετούμε τις τρέχουσες ανάγκες και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους από το υπάρχον δίκτυο και προβαίνουμε στις παρακάτω ενέργειες:

  • Αποξήλωση των παλαιών και μη χρησιμοποιούμενων τμημάτων.
  • Έλεγχο, καθαρισμό και συντήρηση του υδραυλικού εξοπλισμού ελέγχου της υδραυλικής ροής. Αντικαθιστούμε εξαρτήματα παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία έχουν υπερβολικές επικαθίσεις, ή έχουν σκουριάσει, ή δημιουργούν πολύ μεγαλύτερες τριβές από αντίστοιχα σύγχρονα υλικά.
  • Διατηρούμε ή δημιουργούμε αναμονές στο δίκτυο, ώστε να εξασφαλίζεται η ευελιξία του σε μελλοντικές τροποποιήσεις ή επεκτάσεις.
  • ​Τοποθετούμε ηλεκτροκίνητες βάνες αποκοπής σε κλάδους που δεν λειτουργούν συνεχώς.
  • Καθαρίζουμε το δίκτυο από τα άλατα με σύγχρονα καθαριστικά αλάτων, ή με ηλεκτρολυτικές μεθόδους.
  • Καθαρίζουμε ή αντικαθιστούμε τα φίλτρα νερού, όπου αυτά υπάρχουν.  
  • Καθαρίζουμε κατόπιν αποξήλωσης, τα πτερύγια των αντλιών από τα άλατα και επανατοποθετούμε τις αντλίες.
  • Αντικαθιστούμε τις αντλίες και τους κυκλοφορητές παλαιάς τεχνολογίας με νέους τεχνολογίας inverter.
  • Eγκαθιστούμε βάνες αποκοπής στην προσαγωγή νερού σε μηχανήματα (κυρίως κλιματιστικές μονάδες) τα οποία εποχιακά, ή για κάποια διαστήματα της ημέρας δεν λειτουργούν.
  • Τοποθετούμε αισθητήρια εμβαπτιζόμενα ή περιβάλλοντος για τη μέτρηση των παραμέτρων, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισμού κλιματισμού και συνδέουμε τα αισθητήρια αυτά με την κεντρική μονάδα του Αυτόματου Συστήματος Ελέγχου (BMS) της εγκατάστασης. 

Οι παραπάνω αναφερόμενες επεμβάσεις, είναι αυτές που κατά κανόνα εφαρμόζουμε σε υδραυλικές εγκαταστάσεις κλιματισμού ή θέρμανσης. Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε εγκατάσταση υπάρχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την τελική σύνταξη του προγράμματος επεμβάσεων. Πάντα όμως οι δράσεις μας έχουν στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση. Είναι γεγονός ότι σε κάθε κτήριο, κυρίως αυτά που στεγάζουν επαγγελματικές ή τουριστικές δραστηριότητες, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση του λειτουργικού κόστους, μπορεί να αποτελεί για την επιχείρηση ή τον ιδιοκτήτη, από κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης της επιχείρησης, μέχρι ρυθμιστικό παράγοντα εξοικονόμησης χρημάτων για μελλοντικές επενδύσεις επεκτάσεων, αναβαθμίσεων ή εκσυγχρονισμού.

Για να επέμβουμε στη δική σας εγκατάσταση ή για να σχεδιάσουμε μια καινούργια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ή να εγγραφείτε στο NEWSLETTER  για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στον τομέα που σας ενδιαφέρει.