Κατασκευή κτηρίων

Η εταιρεία QATENERGY και η έμπειρη ομάδα Μηχανικών που τη στελεχώνει, αναγνωρίζοντας την αλόγιστη ανάλωση των ενεργειακών πόρων του πλανήτη, στράφηκε μελετητικά και κατασκευαστικά στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) σε όλες τις κατασκευές που αναλαμβάνει.
Σημαντικός τομέας της δραστηριότητας της εταιρείας αφορά στην κατασκευή νέων κτηρίων για χρήση γραφείων, ιατρικών και διαγνωστικών κέντρων, κτηρίων εκπαίδευσης, κλπ.

Στα κτήρια που μελετούμε και κατασκευάζουμε, κύριος άξονας είναι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός. Λαμβάνουμε υπόψη το κλίμα κάθε περιοχής, αξιοποιούμε πλήρως τις διαθέσιμες περιβαλλοντικές συνθήκες, την ηλιοφάνεια, το αιολικό δυναμικό, τα υπεδάφια νερά, το έδαφος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικοπέδου και σχεδιάζουμε το κτήριο έτσι, ώστε ήλιος, άνεμος και υπεδάφια νερά να αποτελούν ενεργειακούς αρωγούς στο σχεδιασμό των μηχανολογικών συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, ανοιγμάτων, με σκοπό να επιτυγχάνουμε το βέλτιστο επίπεδο άνεσης και διαβίωσης για τους χρήστες, με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. 

Σε όλη την ελληνική επικράτεια οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε ενεργειακό δυναμικό, γεγονός που μας βοηθά, ως Μηχανικούς, να σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε κτήρια μικρής ενεργειακής κατανάλωσης, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα σε παράγοντες, όπως:

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ενός κτηρίου δεν περιορίζεται πια μόνο σε κανόνες γενικής αισθητικής, τάσεων μόδας ή τοπικών πολεοδομικών περιορισμών. Η διαμόρφωση του «στερεού» του κτηρίου, οι στεγάσεις βεραντών και ημιυπαιθρίων, τα ανοίγματα και οι σκιάσεις τους, ο σχεδιασμός αιθρίων, τα υαλοστάσια και κυρίως ο προσανατολισμός της στέγης του κτηρίου, υπακούουν σε κανόνες βιοκλιματικού σχεδιασμού, με στόχο τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Το μικρότερο λειτουργικό κόστος της χρήσης του κτηρίου, δεν έχει σημασία μόνο για τα οικονομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη. 
Το μικρό ενεργειακό αποτύπωμα ενός κτηρίου συντελεί σημαντικά στον περιορισμό και την ορθολογική χρήση των ενεργειακών δυναμικών του πλανήτη, καθώς και στον περιορισμό των ατμοσφαιρικών ρύπων και κυρίως του CO2.

Θερμομόνωση κτηρίου
Εφαρμόζουμε τεχνικές και σύγχρονα υλικά για την αποτελεσματική θερμική προστασία του κελύφους του κτηρίου. Σχεδιάζουμε τη θερμομόνωση εξωτερικά και εσωτερικά έτσι, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες. Η καλή και πλήρης μόνωση του κτηρίου δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση.
Σχεδιάζουμε το εσωτερικό των κτηρίων και κατασκευάζουμε τα χωρίσματα, χρησιμοποιώντας δομικά υλικά με μεγάλη θερμοχωρητικότητα, ώστε να αποταμιεύουμε ελεγχόμενα την ενέργεια που αποκομίζουμε από την ηλιακή αξιοποίηση.

Σκίαση και μικροκλίμα
Ο προσανατολισμός του οικοπέδου, έχει πολύ μεγάλη σημασία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ενός κτηρίου. Στεγάσεις βεραντών, σκιάσεις και προσανατολισμός ανοιγμάτων, παθητικός φωτισμός του κτηρίου, σχεδιάζονται έτσι, ώστε η ηλιακή ακτινοβολία να μη φορτίζει θερμικά το κτήριο. Φυτεύσεις σε κατάλληλα σημεία στον περιβάλλοντα χώρο, σκιάζουν επιλεκτικά σε Ανατολικό, Νότιο και Δυτικό προσανατολισμό, ενώ συντελούν πολύ στην ποιότητα του μικροκλίματος του κτηρίου.

Ηλιακή αξιοποίηση
Για το σχεδιασμό του κτηρίου λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την αξιοποίηση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η χωροθέτηση ηλιακών συλλεκτών, σε πλήθος που να καλύπτει, κατά το δυνατόν, την απαίτηση ζεστού νερού χρήσης και την επικουρία της ηλιακής ενέργειας στη θέρμανση του κτηρίου.
Ενεργειακοί τοίχοι σχεδιάζονται έτσι, ώστε να συνεισφέρουν τόσο στην αποθήκευση θερμικής ενέργειας, όσο και στην απόκρουση της θερμικής ενέργειας από το κτήριο, όταν αυτή δεν είναι επιθυμητή για το θερμικό ισοζύγιο του κτηρίου. 
Προβλέπεται η αποθήκευση ζεστού νερού που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες, σε κατάλληλα διαστασιολογημένα δοχεία αδρανείας, για να χρησιμοποιηθεί ετεροχρονισμένα, για τις ανάγκες θέρμανσης του κτηρίου. 
Η αποταμίευση θερμότητας σε δομικά στοιχεία, για να μειώνεται η ανάγκη χρήσης καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί σοβαρή παράμετρο στο σχεδιασμό της εγκατάστασης θέρμανσης του κτηρίου.

Κλιματισμός & αερισμός 
Ο αερισμός της κατοικίας μελετάται, ώστε να επιτυγχάνεται εύκολα και γρήγορα, είτε μέσω των ανοιγμάτων είτε αν είναι απαραίτητο και με τεχνητό αερισμό, ώστε να είναι δυνατή η νυχτερινή απομάκρυνση του θερμού αέρα που εγκλωβίζεται μέσα στο κτήριο το καλοκαίρι. 
Προβλέπουμε τη τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων, κυρίως στη Νότια πλευρά, σε όποια ανοίγματα είναι απαραίτητο, ώστε να αποφεύγεται ο ανεπιθύμητος ηλιασμός, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Ηλιακοί συλλέκτες συντελούν στη θέρμανση του κτηρίου, εξοικονομώντας ένα σοβαρό ποσοστό από την απαιτούμενη ενέργεια θέρμανσης.
Η συνολική εξοικονόμηση στη θέρμανση από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας φτάνει τουλάχιστον στο 35% της συνολικής απαιτούμενης, για τις ανάγκες του κτηρίου, ανάλογα με την ηλιοφάνεια της περιοχής και τη διατιθέμενη έκταση στο κτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο του. 
Η θέρμανση του κτηρίου, όταν η ηλιοφάνεια δεν είναι επαρκής, επιτυγχάνεται είτε από αντλία θερμότητας, είτε από λέβητα συμπύκνωσης αερίου αν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου ή τέλος πετρελαίου, αν δεν υπάρχει φυσικό αέριο. 
Προτιμάται κατά κανόνα η χρήση αντλίας θερμότητας, αερόψυκτης ή γεωθερμικής, η οποία εξασφαλίζει και την ψύξη του κτηρίου το καλοκαίρι και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανάλογα με τον τύπο της αντλίας θερμότητας. Η παραγωγή ζεστού νερού θέρμανσης και χρήσης από την αντλία θερμότητας είναι η λιγότερο ενεργοβόρα από κάθε άλλο σύστημα παραγωγής ζεστού ή κρύου νερού (φυσικά πλην των μέσων εκμετάλλευσης ΑΠΕ), ειδικά της γεωθερμικής.
Θέρμανση του νερού πισίνας προβλέπουμε να γίνεται από αντλία θερμότητας, με σοβαρό ποσοστό ηλιακής επικουρίας.

Φωτισμός 
Ο φωτισμός του εσωτερικού ενός κτηρίου σχεδιάζεται να είναι κατά το δυνατό επαρκής για τις ανάγκες του κτηρίου, μέσω δομικών ανοιγμάτων, φωταγωγών ή κυρίως αιθρίων, ώστε να μην είναι απαραίτητη η χρήση τεχνητού φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο εσωτερικός τεχνητός φωτισμός σχεδιάζεται έτσι, ώστε να είναι επαρκής αλλά όχι υπερβάλλων, ενώ σε όλους τους λαμπτήρες των φωτιστικών χρησιμοποιείται τεχνολογία led.
Ο εξωτερικός φωτισμός της κατοικίας, με φωτιστικά ανάδειξης κτηρίου, με προβολείς, με φωτιστικά κήπου ή με φωτιστικά πισίνας (αν υπάρχει), γίνεται με χρήση τεχνολογίας led, ενώ η ενεργοποίηση και απενεργοποίησή τους γίνεται αυτόματα, μέσω ηλεκτρονικών ελεγκτών, ανάλογα με το επίπεδο φωτεινότητας και την επιθυμία του ιδιοκτήτη.

Κουφώματα - Υαλοπετάσματα
Η κάλυψη των ανοιγμάτων του κτηρίου γίνεται με ενεργειακούς υαλοπίνακες, διαφόρων τύπων, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών.
Τα κουφώματα παίζουν εξαιρετικά μεγάλο ρόλο στον ενεργειακό ισολογισμό οποιασδήποτε κτηριακής κατασκευής, αφού η χρήση τους είναι αδιάλλειπτη, μέρα και νύχτα. Για το λόγο αυτό υιοθετούμε τις πιο αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής, ενώ επιλέγονται με σοβαρά τεχνικοοικονομικά κριτήρια. Η επιφάνειά τους είναι ρυθμιστική για το ισοζύγιο θερμικής ισορροπίας του εξωτερικού περιβάλλοντος και του εσωτερικού του κτηρίου. 
Η σωστή επιλογή του profil του κουφώματος και το είδος του  ενεργειακού τζαμιού που θα χρησιμοποιηθεί επιλέγονται με προσοχή από την εταιρεία μας, με στόχο την τήρηση της χρυσής τομής, για κάθε κατασκευή, μεταξύ της ελαχιστοποίησης της δαπάνης προμήθειας των κουφωμάτων και της μεγιστοποίησης του οφέλους από την ενεργειακή εξοικονόμηση που επιτυγχάνει ένα κούφωμα υψηλής ποιότητας και μικρής θερμοπερατότητας, κατασκευασμένο με καλό θερμομονωτικό profil και καλό ενεργειακό τζάμι. 
Η συνολική θερμική απώλεια από τα κουφώματα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του κουφώματος που θα επιλέξουμε, ενώ οι σύγχρονοι υαλοπίνακες συντελούν στη σημαντική μείωση της ηχορύπανσης και της θερμικής συναλλαγής μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού του κτηρίου και τον περιορισμό της ηλιακής ακτινοβολίας από το εξωτερικό προς το εσωτερικό μέρος της κατοικίας.

Ηλεκτροπαραγωγά συστήματα 
Αν στην ταράτσα ή τη στέγη του κτηρίου υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγών συστημάτων, αυτόνομων ή συζευγμένων με το δίκτυο πόλης (net metering), τότε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώνει την ετήσια δαπάνη της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά τη χρήση του κτηρίου. 

Ο καθένας από τους παραπάνω αναφερόμενους παράγοντες, συντελεί σε κάποιο ποσοστό στην ενεργειακή εικόνα του κτηρίου. Στόχος μας είναι να εκτιμούμε τη δυνατότητα αξιοποίησης κάθε παράγοντα από τους παραπάνω, ανεξάρτητα, και με τέτοιο τρόπο, που η συνισταμένη της επιρροής όλων των παραπάνω να αποτελεί τη μέγιστη δυνατή συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην ενεργειακή έξοικονόμηση στο κτήριο. Εννοείται ότι η προμήθεια εξοπλισμού, για τη χρήση ενέργειας με αξιοποίηση ΑΠΕ, θα πρέπει να ισορροπεί ιδανικά με το κόστος της κατασκευής, ώστε η θερμοηλεκτροπαραγωγός εγκατάσταση να έχει και σύντομη οικονομική απόσβεση, ανάλογα με τις δυνατότητες του ιδιοκτήτη. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή κάθε κτηρίου αποτελεί για την εταιρεία μας μια ακόμη τεχνική και επιστημονική πρόκληση. 
Ενημερωνόμαστε για τα νέα δομικά υλικά και τον προσφερόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, που συνεχώς αναβαθμίζεται.  
Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε, για λογαριασμό σας και ανάλογα με τις ανάγκες σας, ένα κτήριο σύγχρονων προδιαγραφών και εξοπλισμού, ώστε να είναι κατά το δυνατόν ευέλικτο, λειτουργικό και εργονομικό, με όσο το δυνατόν μικρότερες ενεργειακές απαιτήσεις.
Αναλόγως του μεγέθους και της χρήσης του κτηρίου, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ηλεκτρονικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου (BMS) των επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. Σύστημα εξαερισμού, κλιματισμός, θέρμανση, παραγωγή νερού χρήσης και θέρμανσης με ηλιακή υποβοήθηση, σκιάδια, ρολλά κουφωμάτων, λειτουργία και θέρμανση πισίνας, συστήματα ασφαλείας και επιτήρησης, ελέγχονται ηλεκτρονικά και λειτουργούν με τον πιο ωφέλιμο ενεργειακά τρόπο, εξασφαλίζοντας για λογαριασμό σας, όχι μόνο ποιοτική και οικονομική αλλά και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του κτηρίου σας.
Για κάθε διαφοροποίηση της λειτουργίας των συστημάτων από τον αρχικό προγραμματισμό ή για όποια βλάβη τους, ενημερώνεστε έστω και αν βρίσκεστε εκτός κτηρίου, ενώ η αυτόματη λειτουργία εγγυάται ότι το επίπεδο άνεσης και οι παράμετροι χρήσης του κτηρίου θα εξασφαλίζονται με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος.

Λόγω της μεγάλης κατασκευαστικής μας εμπειρίας, σε Ελλάδα και εξωτερικό, προσδιορίζουμε με μεγάλη ακρίβεια και δεσμευόμαστε γι αυτό, ότι το κτήριό σας θα έχει πραγματικό προϋπολογισμό κόστους υλοποίησης, που θα τηρηθεί αυστηρά, αποφεύγοντας επισφάλειες για την ολοκλήρωση της  κατασκευής του έργου σας.