Εκσυγχρονισμός Φωτισμού Υφιστάμενων Κτηρίων

Η εταιρεία QATENERGY και οι Μηχανικοί που τη στελεχώνουμε αναλαμβάνουμε τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού φωτισμού σε υφιστάμενα κτήρια διοίκησης, σε κατοικίες, σε ξενοδοχεία, σε βιομηχανοστάσια, σε αθλητικά στάδια, κολυμβητήρια και κάθε χρήσης κτήριο. 

  • Αναλαμβάνουμε τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας του φωτισμού σε κάθε είδους κτήρια με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών φωτισμού και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.
  • Αποτυπώνουμε με λεπτομέρεια τον υπάρχοντα εξοπλισμό φωτισμού, το είδος των φωτιστικών σωμάτων και τον τρόπο ελέγχου των φωτιστικών.
  • Καταγράφουμε τις ανάγκες φωτισμού κάθε χώρου, ανάλογα με το είδος της χρήσης (παραγωγή, διοίκηση, αποθήκευση, περιβάλλων χώρος, κλπ.).
  • Προτείνουμε τον εκσυγχρονισμό των εγκατεστημένων φωτιστικών σωμάτων, με οικονομοτεχνικά κριτήρια και σας προτείνουμε τον καταλληλότερο τύπο φωτιστικών νέας τεχνολογίας led, ώστε να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση, να φωτίσουμε ποιοτικά και ποσοτικά την κάθε περιοχή χρήσης, ανάλογα με τις ανάγκες φωτισμού της.
  • Σχεδιάζουμε το σύστημα αυτομάτου ελέγχου του φωτισμού, ώστε η λειτουργία του να ελέγχεται ανάλογα με το επίπεδο φυσικού φωτισμού, την παρουσία ατόμων ή τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια φωτισμού και η μικρή κατανάλωση ενέργειας.
  • Εγκαθιστούμε αισθητήρες φωτεινότητας και παρουσίας, ενημερώνουμε το προσωπικό της εγκατάστασης για ορθολογιστική χρήση και περιορισμό στο απολύτως απαραίτητο της χρήσης φωτιστικών σωμάτων, με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους του φωτισμού.

Έχει διαπιστωθεί ότι ο τεχνητός φωτισμός των κτηρίων καταναλώνει ενέργεια μεγαλύτερη κατά 30% έως 50% από την πραγματικά αναγκαία, ανάλογα με το είδος της χρήσης του κτηρίου. Τα φωτιστικά που θα σας υποδείξουμε και ο αυτόματος έλεγχός τους θα εξασφαλίσει εξοικονόμηση ενεργειακής κατανάλωσης του φωτισμού από 30% μέχρι 90%, αναλόγως του είδους του κτηρίου και της χρήσης του κατά τις νυχτερινές ώρες.
Σημειώνεται η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων αυτοπαραγωγής, όπου αυτό είναι δυνατό, σε στέγες ή ταράτσες κτηρίων, όπου με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών φωτισμού μιας κατοικίας, ενός κτηρίου διοίκησης ή μιας βιομηχανίας, επιτυγχάνουμε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του κόστους χρήσης του κτηρίου, με το αντίστοιχο οικονομικό όφελος για την επιχείρηση.
Η εταιρεία μας έχει επιλέξει από τη διεθνή αγορά ή κατασκευάζει φωτιστικά σώματα, τα οποία κρίναμε ως τα καταλληλότερα για τις περισσότερες εφαρμογές που παρουσιάζονται στις απαιτήσεις φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διαφόρων ειδών κτηρίων και εγκαταστάσεων.

Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε τους καταλόγους φωτιστικών σωμάτων που παραθέτουμε και ζητήστε τη γνώμη μας για τη σωστή επιλογή του φωτιστικού που θα καλύψει τις ανάγκες σας. Η επιλογή των φωτιστικών έγινε από στελέχη της εταιρείας μας, κατόπιν σοβαρών ελέγχων στα διαθέσιμα στην διεθνή αγορά προϊόντα και εξοπλισμό φωτισμού, με γνώμονα την αξιοπιστία, την αισθητική, την ευελιξία, την προσφερόμενη εγγύηση ποιότητας, τη δυνατότητα τεχνικής κάλυψης των προϊόντων και των αναγκών φωτισμού των κτηρίων.