Βιομηχανικής Ψύξης και Θέρμανσης

Στη βιομηχανία απαντάται συχνά η απαίτηση παραγωγής ψυχρού ή θερμού νερού για τις ανάγκες της κύριας παραγωγικής διαδικασίας. Για την παραγωγή του ψυχρού νερού χρησιμοποιούνται ψυκτικά συγκροτήματα και πύργοι ψύξεως ή αντλίες θερμότητας. 
Για τη παραγωγή του θερμού νερού χρησιμοποιούνται λέβητες πετρελαίου, φυσικού αερίου, βιομάζας, στερεών καυσίμων ή αντλίες θερμότητας.
Για τη κυκλοφορία του ψυχρού ή του θερμού νερού χρησιμοποιούνται αντλίες ή κυκλοφορητές νερού.
Συχνά απαιτείται η παραγωγή ατμού για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, ο οποίος παράγεται από ατμολέβητες ή ατμογεννήτριες.
Ο πιο πάνω αναφερόμενος εξοπλισμός στο συντριπτικό του ποσοστό είναι παλαιός και αρκετά ενεργοβόρος, ενώ η αντικατάστασή του απαιτεί σοβαρή μελέτη, τόσο 
για τη διαστασιολόγηση του επιλεγόμενου εξοπλισμού, όσο και για τη σωστή έρευνα αγοράς.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας, προτείνοντας τα καλύτερα δυνατά μέτρα για τη μείωση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη: 

 • Τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις της παραγωγής για ζεστό και κρύο νερό. 
 • Τον υφιστάμενο εγκατεστημένο εξοπλισμό παραγωγής ζεστού και κρύου νερού. 
 • Την παλαιότητα του εξοπλισμού παραγωγής. 
 • Το σχεδιασμό του υδραυλικού δικτύου διακίνησης ψυχρού και θερμού νερού και την ανάγκη τροποποίησής του, προκειμένου να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες της εγκατάστασης, χωρίς περιττές οδεύσεις. 
 • Τις μονώσεις των δικτύων, οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις ελάχιστες δυνατές ενεργειακές απώλειες. 
 • Την κατάσταση του εσωτερικού των υδραυλικών δικτύων, διότι άλατα και επικαθίσεις περιορίζουν τις υδραυλικές διατομές, αυξάνουν τις τριβές και αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας από τους ηλεκτροκινητήρες των αντλιών, που λειτουργούν για την κυκλοφορία του θερμού και ψυχρού νερού. 
 • Την ποσοτική απαίτηση θερμού και ψυχρού νερού σε συνάρτηση με το χρόνο κατά τη διαδικασία παραγωγής, ώστε να οργανωθεί η παραγωγή του νερού που απαιτείται, στην κατάλληλη θερμοκρασία, χωρίς να παρουσιάζονται ανεπιθύμητες αιχμές ζήτησης, οι οποίες κορυφώνουν την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια. 
 • Τεχνικοοικονομικά κριτήρια για την αντικατάσταση του εξοπλισμού με νέο, σύγχρονο, λιγότερο ενεργοβόρο και περισσότερο παραγωγικό. 
 • Τη δυνατότητα αξιοποίησης των περιβαλλοντικών δυνατοτήτων για τη μερική ή ολική κάλυψη της απαίτησης σε παραγωγή θερμού νερού για χρήση, για θέρμανση ή για τις ανάγκες της παραγωγής. 
 • Τη δυνατότητα αξιοποίησης εξαερισμού ή αερισμού των χώρων παραγωγής ή γραφείων την κατάλληλη χρονική στιγμή, σε συνδυασμό με την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, ώστε να περιορίζεται η ανάγκη χρήσης θερμού ή ψυχρού νερού για κλιματισμό. 
 • Τη δυνατότητα επιδότησης της αγοράς του εξοπλισμού από επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, που αφορούν στον ενεργειακό εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού κλιματισμού και παραγωγής θερμού και ψυχρού νερού.

Με την πολυετή πείρα των Μηχανικών της εταιρείας μας, τη διαρκή ενημέρωσή μας και την παρουσία των στελεχών της εταιρείας, ανελλιπώς τα τελευταία 30 χρόνια, στο χώρο της βιομηχανίας, σας εγγυόμαστε ότι θα σας προσφέρουμε τεχνοιοικονομικές λύσεις, απόλυτα προσαρμοσμένες στις τεχνικές απαιτήσεις της επιχείρησής σας και στις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος επενδύσεων της εταιρείας σας.