Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτισμού Κτηρίων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού νέων κτηρίων, ανεξαρτήτως χρήσης, όπως κτήρια διοίκησης, κατοικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανοστάσια, κολυμβητήρια, κλπ. 

Αναλόγως του είδους του κτηρίου σχεδιάζουμε και προτείνουμε τις πλέον κατάλληλες διατάξεις φωτιστικών σωμάτων, ώστε αφ'ενός να καλύπτονται οι απαιτήσεις φωτισμού του κτηρίου και αφ'ετέρου να απαιτείται η ελάχιστη δυνατή ενέργεια για τη χρήση της εγκατάστασης.

 • Αξιοποιούμε τον προσανατολισμό του οικοπέδου, όπου θα κατασκευαστεί κάποιο κτήριο και σχεδιάζουμε οροφές και ανοίγματα, ώστε ο φυσικός φωτισμός να επαρκεί κατά το δυνατόν για τις ανάγκες φωτισμού του κτηρίου.
 • Ανοίγματα στεγασμένα, ώστε η ηλιακή ακτινοβολία να μην εισέρχεται άμεσα στους χώρους εργασίας από νότιο προσανατολισμό, όταν δεν είναι επιθυμητό (καλοκαίρι).
 • Ελεγχόμενα χειροκίνητα ή αυτόματα σκιάδια ηλίου όπου απαιτείται, ώστε ο ήλιος να μην προσπίπτει σε υαλοστάσια το καλοκαίρι ή να βοηθά στη θέρμανση των χώρων το χειμώνα.
 • Φωτοσωλήνες στις οροφές των βιομηχανοστασίων, για την εξασφάλιση φυσικού φωτισμού σε σημεία μέχρι 20 μέτρα (ανάλογα με το ύψος του κτηρίου) από το σημείο εισόδου του φωτός στην οροφή.
 • Φωτιστικά οροφής τύπου καμπάνας, με κατάλληλους ανταυγαστήρες, ώστε η εκπομπή του φωτός από το φωτιστικό σώμα να μην διαχέεται με λάθος τρόπο στο χώρο.
 • Φωτιστικά σώματα γραφείων με διαχύτες, ώστε να εξασφαλίζουμε ομοιόμορφη κατανομή του φωτός σε κάθε γραφείο και το κυριότερο, την άνεση της εργασίας των εργαζομένων.
 • Φωτιστικά σώματα συγκέντρωσης ή/και εστίασης του φωτισμού σε επιλεγμένα σημεία, σε βιομηχανικές κυρίως εγκαταστάσεις.
 • Φωτιστικά περιβάλλοντος χώρου τεχνολογίας led με φακούς ελεγχόμενης εστίασης για τον περιβάλλοντα χώρο.
 • Φωτιστικά σώματα πισίνων με ιδιαίτερα μελετημένες λάμπες, ώστε φωτισμός λευκός ή μπλέ ή RGB να βελτιώνει σημαντικά την αισθητική πισίνων, σε κατοικίες ή ξενοδοχεία.
 • Προβολείς με ή χωρίς ενσωματωμένα αισθητήρια, μικρής ή μεγαλύτερης ισχύος, πολύ μικρής κατανάλωσης ρεύματος, με φακούς ελεγχόμενης διάχυσης.
 • Φωτιστικά δρόμων για το φωτισμό δρόμων, με πολύ περιορισμένη κατανάλωση ρεύματος.
 • Λάμπες νέας τεχνολογίας σε όλους τους χώρους, αναλόγως των απαιτήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ρεύματος.
 • Αισθητήρες παρουσίας ατόμων, ώστε οι χώροι να φωτίζονται μόνο όταν τα άτομα που τους χρησιμοποιούν, παρευρίσκονται εντός αυτών.
 • Αισθητήρες φωτεινότητας ψηφιακοί ή βηματικοί για τον προοδευτικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων, αντιστρόφως ανάλογα με την παρουσία φυσικού φωτισμού.
 • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου φωτισμού, τοπικά ή γενικευμένης χρήσης, για τον έλεγχο της έναυσης ή της παύσης λειτουργίας των φωτιστικών, ανάλογα με τις απαιτήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η παύση λειτουργίας φωτιστικών αν δεν είναι απαραίτητη η χρήση τους
 • Αναλόγως της χρήσης των κτηρίων και με γνώμονα την καλή αισθητική χρησιμοποιούμε φωτιστικά ανάδειξης κτηρίων ή τονισμού λεπτομερειών κτηρίων, χρησιμοποιούμε φωτιστικά που τονίζουν τις αριτεκτονικές λεπτομέρειες ενός κτηρίου ή όλο το κτήριο, ώστε το οπτικό αποτέλεσμα να ελκύει περαστικούς και χρήστες των κτηρίων.

Τα παραπάνω είδη φωτιστικών, όλα σύγχρονης τεχνολογίας με διατάξεις ή στοιχεία led, αποτελούν τα τεχνικά μας όπλα στην επιδίωξή μας για το σχεδιασμό και την κατασκευή κτηρίων με επαρκή φωτισμό και ελάχιστοποιημένη ηλεκτρική κατανάλωση. 

Θα ήταν χαρά μας να υλοποιήσουμε τη μελέτη και του δικού σας κτηρίου, ώστε στους χώρους του να εξασφαλίζεται εργασιακή άνεση, ευχάριστη διαμονή, υψηλή αισθητική απόλαυση και ποιοτικό αποτέλεσμα, με τη χρήση αξιόπιστου εξοπλισμού φωτισμού και ελέγχου, ο οποίος καλύπτεται από εγγύηση ποιοτικής λειτουργίας και τεχνικής κάλυψης αν αυτή απαιτηθεί.