Μελέτη και εγκατάσταση παροχών φυσικού αερίου

Η QATENERGY αναλαμβάνει τη μελέτη και την εγκατάσταση δικτύων φυσικού αερίου σε κατοικίες, πολυκατοικίες ή βιομηχανίες. H μεγάλη μας εμπειρία στο χώρο του φυσικού αερίου, εγγυάται την ποιότητα των απαραίτητων διαδικασιών, από το στάδιο της αίτησης σύνδεσης και τις λοιπές διαδικασίες με την εταιρεία παροχής αερίου, μέχρι την τοποθέτηση του μετρητή αερίου έξω από την οικία σας. Οι Μηχανικοί της εταιρείας μας αναλαμβάνουν:

  • Τη Μελέτη φυσικού αερίου για το κτήριο που σας ενδιαφέρει και την υποβολή της στην αρμόδια Υπηρεσία.
  • Την κατασκευή του δικτύου παροχής φυσικού αερίου.
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση του επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου ή του επιδαπέδιου ή της συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων, σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.
  • Τη ρύθμιση του εξοπλισμού φυσικού αερίου.
  • Την ενημέρωσή σας για το βέλτιστο τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης.
  • Την παράδοση του έργου, με τις σχετικές εγγυήσεις του εξοπλισμού.

Οι Μελέτες και οι εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουμε είναι ανεξάρτητες του μεγέθους του έργου, πάντα όμως η εκτέλεσή τους υλοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΠΑ Αττικής και με τον “Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar”, ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’  28/3/2012.

Οι εγκαταστάσεις δικτύων φυσικού αερίου εκτελούνται από εξειδικευμένα συνεργεία, με έμφαση στην ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η εξυπηρέτηση των πελατών μας μετά την παράδοση του έργου αποτελεί βασικό στοιχείο και κανόνα της επαγγελματικής μας νοοτροπίας.
Σωλήνες, υλικά, μικροϋλικά, αυτοματισμοί, εξοπλισμός ασφαλείας και ελέγχου που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι υψηλής ποιότητας και πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε διαθέτουν πιστοποίηση CE.