Αντλίες Θερμότητας

Οι συνεχώς αυξανόμενες παγκόσμιες απαιτήσεις για ψύξη και θέρμανση κτηρίων διαφόρων ειδών χρήσης,  οδήγησαν τις κατασκευάστριες εταιρείες εξοπλισμού κλιματισμού, στην ανάπτυξη τεχνολογίας με στόχο τη προσφορά θερμικής ή ψυκτικής ισχύος με το μικρότερο δυνατό κόστος ενέργειας.
Αποτέλεσμα της έρευνας, εξέλιξης και της μεγάλης ζήτησης για μικρό λειτουργικό κόστος ήταν η ανάπτυξη των αντλιών θερμότητας, για ψύξη ή θέρμανση, ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Με μικρή απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ, απαραίτητη για τη λειτουργία τους, αποδίδουν 3,4 ή 5 φορές μεγαλύτερη θερμική ή ψυκτική ισχύ που προσφέρεται σε μια κτηριακή εγκατάσταση με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σε σχέση με τη χρήση πετρελαίου σε ποσοστό από 68% μέχρι και 80%.
Σημειώνεται ότι η αντλία θερμότητας εκτός της θέρμανσης προσφέρει σε ένα κτήριο και τη δυνατότητα της ψύξης, από ένα μηχάνημα. Επιπλέον οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας καλύπτουν και τις ανάγκες χρήσης ζεστού νερού, αξιοποιώντας τη θερμική ενέργεια που θα απορριπτόταν στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα την ακόμη καλύτερη ενεργειακή αξιοποίηση της απορροφούμενης ηλεκτρικής ισχύος, κατά τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας.

Η χρήση της αντλίας θερμότητας σε μια εγκατάσταση παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα:

 • Δυνατότητα ψύξης και θέρμανσης από το ίδιο μηχάνημα, ανάλογα του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται εντός του κτηρίου.
 • Δωρεάν παροχή ζεστού νερού χρήσης.
 • Εύκολη εγκατάσταση, χωρίς μετατροπές εσωτερικά του κτηρίου, ακόμη και σε εγαταστάσεις που χρησιμοποιούν κλασικά θερμαντικά σώματα.
 • Προσφέρει σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση στο κτήριο που χρησιμοποιείται.
 • Απαλλαγή από τη χρήση υγρών ή στερεών καυσίμων και από σχετικό εξοπλισμό, όπως καμινάδες, δεξαμενή πετρελαίου, χρήση χώρου λεβητοστασίου.
 • Η εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας δεν απαιτεί οικοδομικές παρεμβάσεις, αφού μπορεί να τοποθετηθεί σε ταράτσες, μπαλκόνια, ημιυπαίθριους χώρους, αυλές κλπ.
 • Προσφέρει μεγάλη οικονομική οφέλεια λόγω του μικρού λειτουργικού κόστους και του μικρού κόστους συντήρησης.
 • Δυνατότητα χρήσης αντλίας θερμότητας σε συνδυασμό με ηλιακούς συλλέκτες, για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
 • To οικονομικό όφελος της χρήσης τους προσφέρεται άμεσα με την εγκατάστασή τους μειώνοντας πολύ το χρόνο απόσβεσης της δαπάνης εγκατάστασης.
 • Πολύ εύκολος χειρισμός του εξοπλισμού.
 • Προσφέρονται σε μεγάλο εύρος τυποποίησης ισχύος, κατάλληλες για κάθε μέγεθος κτηρίου, σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές αγοράς.
 • Προσφέρουν σημαντικά στην αξία του κτηρίου, δημιουργώντας πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, κυρίως αν το κτήριο προορίζεται για εκμετάλλευση.
 • Εξοπλισμός πολύ φιλικός προς το περιβάλλον ο οποίος εγκαθίσταται εύκολα.
 • Πολύ υψηλός βαθμός απόδοσης.
 • Λειτουργούν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20οC, μέχρι και 45οC.
 • Σε περίπτωση χρήσης γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, το όφελος μεγιστοποιείται.
 • Η εγκατάσταση των αντλιών θερμότητας σε κατοικίες επιδοτείται από προγράμματα ΕΣΠΑ, ενώ η δαπάνη εγκατάστασης εξοπλισμού και υδραυλικών δικτύων σε παραγωγικές ή τουριστικές μονάδες αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη σε εποδοτούμενα προγράμματα ΜΜΕ, με πολύ υψηλό ποσοστό  επιδότησης.

Στις αντίστοιχες ενότητες παρακάτω, παρουσιάζονται διάφοροι τύποι αντλιών θερμότητας, αερόψυκτες, διαιρούμενες, γεωθερμικές ή υψηλών θερμοκρασιών, ώστε να επιλέξετε τη πλέον κατάλληλη για τη δική σας εφαρμογή.
Οι μηχανολογικές και τεχνικές διαφοροποιήσεις τους προσφέρουν πλεονεκτήματα και ιδιαιτερότητες, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή της πλέον κατάλληλης αντλίας θερμότητας, για την κάθε εφαρμογή. Η διαστασιολόγηση των μονάδων είναι εύκολη, αφού προσφέρεται εξοπλισμός σε πολύ μεγάλο εύρος παρεχόμενης ισχύος.

Η επιλογή της φωτογραφίας στη θεματική ενότητα των "αντλιών θερμότητας" της ιστοσελίδας της εταιρείας μας, δεν είναι τυχαία! Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού για τη θέρμανση ή τη ψύξη ενός κτηρίου, ειδικά όταν αυτό καλύπτει επαγγελματική δραστηριότητα, αποτελεί τη "καρδιά" του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού, για διάφορους λόγους. Σημειώνουμε επίσης ότι κακή επιλογή εξοπλισμού ψύξης ή θέρμανσης, προκαλεί καρδιακά επεισόδια σε συν που πληρώνει τους λογαριασμούς.

 • Ο πρώτος είναι αυτός της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, ή των χρηστών του κτηρίου, αφού η θερμοκρασία του εσωτερικού του κτηρίου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους διαμένοντας σε αυτό, ειδικά στην εποχή μας όπου οι κλιματολογικές συνθήκες κάνουν τη χρήση του κλιματισμού, απολύτως απαραίτητη.
 • Ο δεύτερος λόγος είναι ο οικονομικός, αφού η χρήση του εξοπλισμού κλιματισμού, της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, ή της θέρμανσης της πισίνας, η θέρμανσης και ψύξης νερού για χρήση στη διαδικασία παραγωγής, κρίνει σοβαρά το μέγεθος του λειτουργικού κόστους μιας εγκατάστασης. Τα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να είναι τόσο μεγάλα, που να οδηγούν σε εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών ποσών που κρίνουν τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης ή δημιουργούν οικονομικά πλεονεκτήματα προσφέροντας προβάδισμα της επιχειρήσης έναντι του ανταγωνισμού.
 • Η χρήση αντλιών θερμότητας είναι εξαιρετικά σημαντική κυρίως για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Τονίζουμε ότι ενώ με τη χρήση στερεών ή υγρών καυσίμων η προσφερόμενη θερμική ισχύς είναι πάντα μικρότερη της καταναλισκόμενης, η αντλία θερμότητας προσφέρει μέχρι και πενταπλάσια θερμική ή ψυκτική ισχύ από την απορροφούμενη ηλεκτρική, συμβάλοντας σημαντικά στη μείωση των αερίων ρύπων. 

Η εταιρεία μας είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει στην επιλογή της κατάλληλης αντλίας θερμότητας για το κτήριο που σας ενδιαφέρει, συμβάλοντας στην ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους της θέρμανσης και ψύξης του κτηρίου και στη διάθεση ζεστού νερού χρήσης, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.