Βαλβίδες ασφαλείας

Βαλβίδες ασφαλείας

Κατασκευαστής:
Βαλβίδες ασφαλείας για χρήση κυρίως σε θερμαντήρες νερού, μέγιστης πίεσης 6-10bar.
Κατασκευαστής:
Βαλβίδες ασφαλείας της εταιρείας logafix για χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, μέγιστης πίεσης 3,0bar