Ηλιακή επικουρική θέρμανση

Ηλιακή επικουρική θέρμανση

Σύστημα επικουρικής θέρμανσης R30
Κατασκευαστής:
Σύστημα 30 ηλιακών συλλεκτών εγκατεστημένων σε ταράτσα για την  ενίσχυση της εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου.
Σύστημα επικουρικής θέρμανσης R20
Σύστημα 20 ηλιακών συλλεκτών εγκατεστημένων σε ταράτσα για την  ενίσχυση της εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου.
Σύστημα επικουρικής θέρμανσης R50
Σύστημα 50 ηλιακών συλλεκτών εγκατεστημένων σε ταράτσα για την  ενίσχυση της εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου.