Προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης

Η εταιρεία μας σας προσφέρει επιλεκτικά προϊόντα καθαρισμού, εξαιρετικά αποτελεσματικά, πιστοποιημένα κατά ISO9001 και πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού REACH.
Σας παραθέτουμε επίσης επιλεγμένα προϊόντα συντήρησης εξοπλισμού, τα οποία λύνουν πολλά προβλήματα κακής λειτουργίας εξαιτίας προβλημάτων συντήρησης σε μεγάλη ποικιλία μηχανημάτων και εξοπλισμού, όπως:

  • Μηχανήματα ψύξης και θέρμανσης
  • Ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
  • Μηχανουργεία και μικρές βιοτεχνίες
  • Συνεργεία οχημάτων 
  • Αγωγών και φρεατίων αποχέτευσης
  • Πισίνων και κολημβητηρίων
  • Καθαρισμού κτηρίων

Ολα τα προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης είναι καταχωρημένα στο Γ.Χ.Κ ή στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων, ανάλογα με το προϊόν.
Τα προϊόντα σας παρουσιάζονται ομαδοποιημένα σε κατηγορίες ανάλογα με τις χρηστικές τους δυνατότητες.