Σώματα panel Logatrend VC-Plan (αριστερά)

Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend VC-Plan για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα. 
Επίπεδη επιφάνεια στην πρόσοψη του σώματος. 
Τα σώματα VC-Plan παραδίδονται με έναν ενσωματωμένο προρυθμισμένο θερμοστατικό διακόπτη (Ventil). 
Οι διαστάσεις των σωμάτων ποικίλουν με ύψος 300,400,500,600, 900 mm και μήκος από 400 έως και 3000 mm. 
Διπλή ηλεκτροστατική βαφή κατά DΙΝ 55900-2.
Η υδραυλική σύνδεση των σωμάτων γίνεται αριστερά του σώματος.

Σώματα panel Logatrend VC-Plan (αριστερά)

Κατασκευαστής:
Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend VC-Plan με επίπεδη επιφάνεια στην πρόσοψη του σώματος. Τα θερμαντικά σώματα Buderus Logatrend VC-Plan (αριστερής υδραυλικής σύνδεσης)...
Κατασκευαστής:
Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend VC-Plan με επίπεδη επιφάνεια στην πρόσοψη του σώματος. Τα θερμαντικά σώματα Buderus Logatrend VC-Plan (αριστερής υδραυλικής σύνδεσης)...
Κατασκευαστής:
Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend VC-Plan με επίπεδη επιφάνεια στην πρόσοψη του σώματος. Τα θερμαντικά σώματα Buderus Logatrend VC-Plan (αριστερής υδραυλικής σύνδεσης)...
Κατασκευαστής:
Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend VC-Plan με επίπεδη επιφάνεια στην πρόσοψη του σώματος. Τα θερμαντικά σώματα Buderus Logatrend VC-Plan (αριστερής υδραυλικής σύνδεσης)...
Κατασκευαστής:
Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend VC-Plan με επίπεδη επιφάνεια στην πρόσοψη του σώματος. Τα θερμαντικά σώματα Buderus Logatrend VC-Plan (αριστερής υδραυλικής σύνδεσης)...