Μοντέρνας σχεδίασης

Η ενότητα αυτή αφορά πόρτες ασφαλείας με σχεδίαση κυρίως σε γραμμική μορφή. Οι εξώθυρες αυτού του τύπου, δεν διαθέτουν τζάμι.
Ολόκληρος ο πρόσθετος εξοπλισμός της σειράς QAT DOORTHERM 77, που θα βρείτε στην ενότητα "Τύποι", μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτού του είδους τις πόρτες. 
Να σημειώσουμε ότι αν το οικοδομικό πλάτος του ανοίγματος, όπου θα εγκατασταθεί η πόρτα, είναι μεγαλύτερο από 1,20, τότε η εξώθυρα μπορεί να συνδυαστεί με τζάμι σταθερό, στη μια ή και στις δύο πλευρές της πόρτας, ανάλογα με το πλάτος, μη ανοιγόμενο, διαφανές ή όχι, απλό ή triplex. Επίσης αν το ύψος του ανοίγματος είναι μεγαλύτερο από 2,30μ, τότε μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τη πόρτα φεγγίτης, ανοιγόμενος ή σταθερός.
Το σταθερό τζάμι εξασφαλίζει μεγαλύτερες ανάγκες φωτεινότητας στο χώρο εγκατάστασης.

Μοντέρνας σχεδίασης

Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.628,80€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα της κατοικίας αποτελεί τη πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77 σε συνδυασμό με...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.628,80€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα της κατοικίας αποτελεί τη πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77 σε συνδυασμό με...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.938,80€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα της κατοικίας αποτελεί τη πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77 σε συνδυασμό με...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.833,40€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα της κατοικίας αποτελεί τη πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77 σε συνδυασμό με...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.566,80€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα της κατοικίας αποτελεί τη πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77 σε συνδυασμό με...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.728,00€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα της κατοικίας αποτελεί τη πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77 σε συνδυασμό με...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 3.174,40€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα της κατοικίας αποτελεί τη πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77 σε συνδυασμό με...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.752,80€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα της κατοικίας αποτελεί τη πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77 σε συνδυασμό με...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 3.000,80€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα της κατοικίας αποτελεί τη πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77 σε συνδυασμό με...
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.752,80€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα της κατοικίας αποτελεί τη πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77 σε συνδυασμό με...

Σελίδες

Σελίδες