Καυστήρες πετρελαίου

Σας προσφέρουμε καυστήρες πετρελαίου, τελευταίας τεχνολογίας, πολύ υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας, γερμανικής τεχνολογίας και κατασκευής, των εταιρειών Buderus και MHG (MAN), για κάθε είδους λέβητες χαλύδινους ή χυτοσιδηρούς. Σας παρουσιάζουμε πίνακες με τεχνικά χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν στη διαστασιολόγηση και την επιλογή του κατάλληλου για τις ανάγκες σας μοντέλου. Πατώντας την αντίστοιχη επιλογή σας, με μπλέ γράμματα, στο παρόν κείμενο θα οδηγηθείτε γρήγορα στην ομάδα προϊόντων και από εκεί στο καυστήρα που σας ενδιαφέρει.

Ολα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά καθώς και τον απαραίτητο παρελκόμενο εξοπλισμό των καυστήρων, για την οργάνωση της εγκατάστασής σας, σας τον παρουσιάζουμε στα αντίστοιχα εδάφια της ιστοσελίδας μας και σας τον προσφέρουμε σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Θα βρείτε επίσης όλα τα συναφή προϊόντα της BUDERUS για τα οποία σας αναλύουμε περιγραφικά ή με τεχνικούς πίνακες τη χρήση τους ή το τρόπο που μπορούν να καλύψουν απαιτήσεις σας.