Φωτιστικά

Έχει διαπιστωθεί, ότι ο τεχνητός φωτισμός των κτηρίων καταναλώνει ενέργεια μεγαλύτερη κατά 30% έως 50%, ανάλογα με το είδος της χρήσης του κτηρίου. Συγκεκριμένα κτήρια διοίκησης και γραφείων, ειδικά δημόσιας χρήσης έχει παρατηρηθεί ότι καταναλώνουν τη μεγαλύτερη ενέργεια για φωτισμό, από κάθε άλλο είδος κτηρίου.

  • Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη της αναδιοργάνωσης του τρόπου λειτουργίας του φωτισμού σε κάθε είδους κτήριο, ανεξαρτήτως χρήσης. Προκειμένου να επιτύχουμε την όσο το δυνατό καλύτερη αναδιοργάνωση του τεχνητού φωτισμού ενός κτηρίου,
  • Αποτυπώνουμε με λεπτομέρεια τον υπάρχοντα εξοπλισμό φωτισμού, το είδος των φωτιστικών σωμάτων και το τρόπο ελέγχου των διατάξεων φωτισμού.
  • Διαπιστώνουμε τη χρήση των χώρων και προβλέπουμε την πιθανή μελλοντική αλλαγή της χρήσης αυτής, ώστε να ληφθεί υπόψιν η δυνατότητα της ηλεκτρολογικής ευελιξίας στο σχεδιασμό της εγκατάστασης.
  • Προτείνουμε τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων, αν αυτό είναι δυνατό και οικονομικά συμφέρον, ή σας προτείνουμε το καταλληλότερο τύπο φωτιστικών νέας τεχνολογίας, συνήθως led, ώστε να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση, να φωτίσουμε ποιοτικά και ποσοτικά τη κάθε περιοχή χρήσης, ανάλογα με τις ανάγκες φωτισμού της. Το κυριότερο όμως τμήμα του εξοπλισμού φωτισμού είναι το σύστημα αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του φωτισμού.

Το σύστημα αυτομάτου ελέγχου ελέγχει το επίπεδο φυσικού φωτισμού στους χώρους χρήσης, κυρίως σε αυτούς που γειτνιάζουν με το εξωτερικό περιβάλλον και ανάλογα με το επίπεδο φυσικού φωτισμού, ελέγχεται η λειτουργία του τεχνητού φωτισμού, όλων των φωτιστικών ή μέρους αυτών, προκειμένου το επίπεδο φωτεινότητας ενός χώρου να είναι το επιθυμητό, χωρίς περιττές υπερβάσεις.
Ο έλεγχος του επιπέδου φωτισμού κάθε χώρου γίνεται με αισθητήρες φωτισμού, οι οποίοι μπορούν να συνδυαστούν με αισθητήρες κίνησης, οι οποίοι ενεργοποιούν το όποιο κύκλωμα φωτισμού ανάλογα με την παρουσία ατόμων στο χώρο που φωτίζεται.

Αισθητήρες φωτεινότητας και παρουσίας, φωτιστικά νέας τεχνολογίας, ορθολογιστική χρήση από το προσωπικό και εξασφάλιση της μέγιστης αξιοποίησης του φυσικού φωτισμού θα περιορίσουν στο απολύτως απαραίτητο τη χρήση φωτιστικών σωμάτων με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους του φωτισμού.
Η χρήση των κατάλληλων φωτιστικών σε κάθε χώρο αποτελεί επίσης πολύ σοβαρή εργασία, το αποτέλεσμα της οποίας καθορίζει την άνεση της εργασίας του προσωπικού, τη διάρκεια ζωής του φωτιστικού και την ευελιξία της χρήσης του.
Η εταιρεία μας έχει επιλέξει από τη διεθνή αγορά ή κατασκευάζει φωτιστικά σώματα, τα οποία με τη μακρόχρονη κατασκευαστική εμπειρία μας κρίναμε ως τα καταλληλότερα για τις περισσότερες εφαρμογές που παρουσιάζονται στις απαιτήσεις φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διαφόρων ειδών κτηρίων και εγκαταστάσεων.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους καταλόγους προϊόντων που παραθέτουμε και ζητήστε τη γνώμη μας για τη σωστή επιλογή του φωτιστικού που θα καλύψει τις ανάγκες σας. Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε από στελέχη της εταιρείας μας κατόπιν σοβαρών ελέγχων στα διαθέσιμα προϊόντα και εξοπλισμό φωτισμού, με γνώμονα την αξιοπιστία, την αισθητική, την ευελιξία, τη προσφερόμενη εγγύηση ποιότητας, τη δυνατότητα τεχνικής κάλυψης και των αναγκών των κτηρίων.