Ηλιοθερμικές διατάξεις βεβιασμένης κυκλοφορίας

Στην ενότητα αυτή σας παρουσιάζουμε τον πλήρη απαιτούμενο εξοπλισμό για κάποιες ηλιοθερμικές διατάξεις παραγωγής θερμού νερού, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) είτε για την υποβοήθηση εγκαταστάσεων θέρμανσης.
Λόγω της πληθώρας συνδυασμών εξοπλισμού παραγωγής και αποθήκευσης θερμού νερού, στις παρακάτω προτεινόμενες διατάξεις περιοριζόμαστε στην ηλιακή παραγωγή θερμού νερού και στην αποθήκευσή του σε δοχεία αδρανείας.
Σημειώνουμε, ότι σε ημέρες περιορισμένης ηλιοφάνειας ή όταν η παραγωγή θερμού νερού από την ηλιακή αξιοποίηση δεν επαρκεί, τότε η επιπλέον απαιτούμενη ποσότητα θερμού νερού μπορεί να προέρχεται από τη λειτουργία αντλίας θερμότητας ή λέβητα συμπυκνωμάτων είτε επίτοιχου λέβητα. Ο εξοπλισμός αυτός λειτουργεί σε συνεργασία με την ηλιοθερμική διάταξη, συμπληρώνοντας το θερμικό φορτίο που απαιτεί μια εγκατάσταση για τη λειτουργία της θέρμανσης ή την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Στις προτεινόμενες διατάξεις σας παρουσιάζουμε τον πλήρη εξοπλισμό που απαιτείται για τη λειτουργία κάθε διάταξης.
Απαιτείται επιπρόσθετα υδραυλική εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων και μόνιμης παροχής νερού από το δίκτυο πόλης και ηλεκτρολογική εγκατάσταση παροχής ενέργειας στον εξοπλισμό και τοποθέτησης των αισθητηρίων.

Για κάθε απαιτούμενη διευκρίνιση ή τεχνική βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας, ώστε να μελετήσουμε την καταλληλότερη, για τη δική σας περίπτωση, λύση.

 

Ηλιοθερμικές διατάξεις βεβιασμένης κυκλοφορίας

Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 1.959,20€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η ηλιοθερμική διάταξη SL2/200R αποτελείται από δύο συλλέκτες, για την παραγωγή θερμού νερού και δοχείο 200 lit για την αποθήκευσή του. Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται σε κεραμοσκεπή με βάσεις (...
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 1.934,40€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η ηλιοθερμική διάταξη SL2/300R αποτελείται από δύο συλλέκτες, για την παραγωγή θερμού νερού και δοχείο 300 lit για την αποθήκευσή του. Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται σε κεραμοσκεπή, με βάσεις (...
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.306,40€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η ηλιοθερμική διάταξη SL3/300R αποτελείται από τρεις συλλέκτες, για την παραγωγή θερμού νερού και δοχείο 300 lit για την αποθήκευσή του. Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται σε κεραμοσκεπή με βάσεις (...
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.393,20€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η ηλιοθερμική διάταξη SL3/400R αποτελείται από τρεις συλλέκτες, για την παραγωγή θερμού νερού και δοχείο 400 lit για την αποθήκευσή του. Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται σε κεραμοσκεπή με βάσεις (...
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 1.909,60€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η ηλιοθερμική διάταξη SL2/200 FR αποτελείται από δύο συλλέκτες, για την παραγωγή θερμού νερού και δοχείο 200 lit για την αποθήκευσή του. Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται με βάσεις (προσφέρονται στη...
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.021,20€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η ηλιοθερμική διάταξη SL2/300 FR αποτελείται από δύο συλλέκτες, για την παραγωγή θερμού νερού και δοχείο 300 lit για την αποθήκευσή του. Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται με βάσεις (προσφέρονται στη...
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.461,40€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η ηλιοθερμική διάταξη SL3/300 FR αποτελείται από τρεις συλλέκτες, για την παραγωγή θερμού νερού και δοχείο 300 lit για την αποθήκευσή του. Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται με βάσεις (προσφέρονται...
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.517,20€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η ηλιοθερμική διάταξη SL3/400 FR αποτελείται από τρεις συλλέκτες, για την παραγωγή θερμού νερού και δοχείο 400 lit για την αποθήκευσή του. Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται σε επίπεδη ταράτσα με...
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 3.100,00€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η ηλιοθερμική διάταξη SL4/500 FR αποτελείται από τέσσερεις συλλέκτες, για την παραγωγή θερμού νερού και δοχείο 500 lit για την αποθήκευσή του. Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται σε επίπεδη ταράτσα με...