Ηλιοθερμικά συστήματα

Ηλιακοί συλλέκτες τοποθετημένοι σε συστοιχία έτσι ώστε να μας προσφέρουν θερμική ενέργεια προς αξιοποίηση θέρμανσης κτηρίων ή άλλων εγκαταστάσεων πχ θερμοκηπίων, πισίνων κλπ.