Μοντέρνες με τζάμι

Οι πόρτες ασφαλείας που παρουσιάζονται σ αυτή την ενότητα διαθέτουν σχεδίαση κυρίως γραμμική αλλά διαθέτουν και τζάμι σε διάφορα σχέδια, με επιφάνεια μικρότερη ή μεγαλύτερη, ανάλογα με τις ανάγκες φυσικού φωτισμού που απαιτεί ο χώρος που θα τοποθετηθούν. Ολόκληρος ο πρόσθετος εξοπλισμός της σειράς QAT DOORTHERM 77 μπορεί να εφαρμοστεί και σε αυτού του είδους τις πόρτες. Σημειώνουμε ότι αν το οικοδομικό πλάτος του ανοίγματος είναι μεγαλύτερο από 1,20 m, τότε η εξώθυρα μπορεί να συνδυαστεί με τζάμι σταθερό, μη ανοιγόμενο, διαφανές ή όχι, απλό ή triplex. Το σταθερό τζάμι καλύπτει μεγαλύτερες ανάγκες φωτεινότητας στο χώρο εγκατάστασης.

Μοντέρνες με τζάμι

Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.901,60€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα εισόδου της κατοικίας αποτελεί την πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια. Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77, σε...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 3.062,80€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα εισόδου της κατοικίας αποτελεί την πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77, σε...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 3.000,80€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα εισόδου της κατοικίας αποτελεί την πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77, σε...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.963,60€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα εισὀδου της κατοικίας αποτελεί την πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77, σε...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.876,80€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα εισόδου της κατοικίας αποτελεί την πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77, σε...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 3.261,20€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα εισόδου της κατοικίας αποτελεί την πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77, σε...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.963,60€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα εισόδου της κατοικίας αποτελεί την πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77, σε...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.864,40€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα εισόδου της κατοικίας αποτελεί την πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77, σε...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.740,40€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα εισόδου της κατοικίας αποτελεί την πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77, σε...
Εξωτερική όψη εξώθυρας
Κατασκευαστής:
Τιμή καταλόγου με ΦΠΑ: 2.988,40€ Ρωτήστε μας για την έκπτωσή σας
Η πόρτα εισόδου της κατοικίας αποτελεί την πρώτη εικόνα του σπιτιού μας! Πρέπει να διαθέτει αισθητική, ποιότητα και κυρίως ασφάλεια.  Ο νέος τύπος εξώθυρας που σας προσφέρουμε QAT DOORTHERM 77, σε...

Σελίδες

Σελίδες