Σώματα panel Logatrend C-Profil

Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εξωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend C-Profil για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα. Οι διαστάσεις των σωμάτων ποικίλουν με ύψος 300,400,500,600, 900 mm και μήκος από 400 έως και 3000 mm. 
Διπλή ηλεκτροστατική βαφή κατά DΙΝ 55900-2.

Σώματα panel Logatrend C-Profil

Κατασκευαστής:
Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εξωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend C-Profil για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα. Οι διαστάσεις των σωμάτων ποικίλουν με ύψος 300,400,500,600, 900 mm και μήκος από 400...
Κατασκευαστής:
Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εξωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend C-Profil για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα. Οι διαστάσεις των σωμάτων ποικίλουν με ύψος 300,400,500,600, 900 mm και μήκος από 400...
Κατασκευαστής:
Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εξωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend C-Profil για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα. Οι διαστάσεις των σωμάτων ποικίλουν με ύψος 300,400,500,600, 900 mm και μήκος από 400...
Κατασκευαστής:
Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εξωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend C-Profil για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα. Οι διαστάσεις των σωμάτων ποικίλουν με ύψος 300,400,500,600, 900 mm και μήκος από 400...
Κατασκευαστής:
Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εξωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend C-Profil για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα. Οι διαστάσεις των σωμάτων ποικίλουν με ύψος 300,400,500,600, 900 mm και μήκος από 400...