Εξωτερικά σκιάδια ΕΤΕΜ

Τα σκιάδια εξασφαλίζουν δύο από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κατασκευών. Προστασία από υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ελεγχόμενη πρόσβαση του φυσικού φωτός.
Τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν άνεση και συνολική βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης για τους ενοίκους ενώ, παράλληλα, συνεισφέρουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου.
Το σύστημα προσφέρει πολλές επιλογές και επιτρέπει διάφορους τρόπους ανάρτησης.
Η τοποθέτηση των σκιαδίων-σκιάστρων αποτρέπει την ανεξέλεκτη ηλιακή πρόσπτωση στο κτήριο, με αποτέλεσμα η ηλιακή ακτινοβολία να μην ανεβάζει τη θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων του κτηρίου, με άμεση επίπτωση στο χρόνο χρήσης εξοπλισμού κλιματισμού και κατά συνέπεια και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.
Μπορούν να τοποθετηθούν μπροστά από ανοίγματα ή υαλοστάσια, χωρίς πατζούρια ή ρολλά, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή της εισόδου της ηλιακής ακτινοβολίας στο εσωτερικό του χώρου.